بیحسی موضعی چقدر در دندانپزشکی اطفال موثر است؟

تاثیر ویبره یا لرزش در طی بیحسی موضعی روی درد،

اضطراب و رفتار بیماران اطفال، بین سنین 6 تا 11 سال :

طب گفته دندانپزشک اطفال در مطب دندانپزشکی کودکان، رفتار بدون تعاملی کودکان به خاطر اضطراب دندانپزشکی که دارند، ممکن است باعث اختلال در کار، زمان و کیفیت درمان شود.

تزریق بی حسی موضعی به عنوان یکی از محرک های اضطراب و استرس در دندانپزشکی کودکان می باشد.

در مطالعه ای که در رابطه با این موضوع صورت گرفته، هدف مقایسه اثربخشی دستگاه های مناسب کودکان، تاثیر ترکیبی از لرزش و حواس پرتی آن ها، و روش مرسون تزرق برای پیشگیری از درد، به جهت بررسی رفتار کودکان بین سنین 6 تا 11 سال انجام گرفته است.

روش ها یا متدهای به کار گرفته شده چه می باشند؟

مطالعه به صورت رندوم یا تصادفی، متقاطع، روی دهان 30 کودک انجام شده که به یک بلوک یا انسداد عصبی آلوئولار تحتانی دوطرفه نیاز می باشد.

کودکان به طور مساوی به دو گروه تقسیم شده اند : گروه اول که 6 تا 8 سال می باشند، گروه دوم 9 تا 11 سال.

در کلیه کودکان با استفاده از روش معمول و دستگاهی در هر جلسه به صورت جداگانه استفاده شده است.

از این دستگاه ها برای بررسی اضطراب با اندازه گیری نرخ پالس ها قبل و در طی انجام بیحسی موضعی صورت گرفته است.

رفتار آن ها با استفاده از مقیاس حرکات صورت، پاها، فعالبت بدن، فریاد، تحمل پذیری مورد ارزیابی قرار گرفته است.

در ضمن تجربه کودک در زمانی که بیحسی را دریافت کرده است، با مقایس سنجش درد Wong Bakers ارزیابی شده است.

روکش دندان

باتمام این ها، نتیجه چه بوده؟

نتایج نشان داده که کودکانی که بیحسی موضوعی دریافت کرده بودند، با همین متدی که گفته شد، میزان پالس پایین تری داشتند.

میزان تحمل پذیری یا FLACC هم بررسی شده، نرخ درد نسبت به آن هایی بیحسی موضعی را به روش سنتی دریافت کرده اند، کاملا فرق داشته و پایین تر بوده است.

نکته : فقط موضوعی که باید در نظر داشت، این متد این دستگاه بسیار تاثیرگذار تر از روش معمول است، خصوصا در مدیریت درد، اضطراب، و رفتار بیماران بین سنین 6 تا 11 سال.

این دستگاه مقرون به صرفه تر، ساده تر و نیز برای کودکان مناسب تر است و در دندانپزشکی اطفال بیشتر مورد استقبال قرار می گیرد.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال