کودکانی که اسکولیوز دارند اختلال فک دارند؟

بررسی ارتباط بین مال اکلوژن و اسکولیوز ایدیوپاتیک در کودکان و نوجوانان.

هدف از بررسی این مطالعه چه می باشد؟

اسکولیوز ایدیوپایتک یک روش برای تغییر شکل رشد ستون عمودی در شرایط اتیولوژی ناشناخته می باشد.

علائم بالینی یا کلینیکی آن و عوامل ایجاد کننده فرضی آن ممکن است روی دستگاه دهان و دندان تاثیر بگذارد.

هدف از این مطالعه، به گفته دندانپزشک اطفال خوب در تهران، بررسی ارتباط بین شیوع و نوع بیماری های مال اکلوژن و وجود اسکولیوز ایدیوپاتیک، محل آن و شدت آن می باشد.

متدها یا رویکردهای مورد بررسی :

این یک مطالعه طولانی آینده نگر می باشد. در واقع گروه مطالعه و تحقیق شامل 80 بیمار بوده که اسکولیوز ایدیوپاتیک داشته اند و گروه کنترل هم شامل 161 نفر که سالم بودند.

به منظور تایید تشخیص، تعیین بومی سازی و زاویه cobb منحنی، از رادیوگرافی های لانگ کاست استاندارد استفاده شده که این مساله را مشخص می کردند.

هر دو گروه تحت مطالعات بالینی استاندارد قرار گرفته اند.

نتایج مطالعه چه در بر داشته است؟

دندان داشتن نوزاد بعد از تولد

شایع ترین نوع مشاهده در این مورد، شامل قفسه سینه اصلی راست، و اسکولیوز کمری، یا سمت راست کمر وبده است.

در گروه اسکولیوز ایدیوپایتک، شیوع مال اکلوژن در مقایسه با گروه کنترل بیشتر بوده است.

در گروه اسکولیوز ایدیوپاتیک، بیش از یک نوع مال اکلوژن یا شیوع بالاتر نسبت به گروه کنترل دیده شده است.

همبستگی بین منحنی پروگزیمال سمت چپ، با اپن بایت جزیی در قسمت قوس قدامی، تعیین شده است.

بین دکستروسکولیوز قفسه اصلی سینه با کراس بایت خلفی جانبی، شدت و مال اکلوژن ارتباط بین شدت آن ها دیده است.

همچنین اپن بایت و scissors bite هم بررسی شده اند.

جمع بندی نهایی در رابطه با مال اکلوژن و اسکولیوز چه می باشد؟

شیوع مال اکلوژن در کودکان مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک نسبت به همسالانشان سالم شان بیشتر می باشد.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال