استفاده از روش های درمان پالپ Non-Vital در دندان های شیری

هدف از پژوهش صورت گرفته :

پوسیدگی یا ترومای درمان نشده باعث درگیر کردن عصب دندان می شود. به طور غیرقابل برگشتی منجر به التهاب، آبسه، یا مردن عصب دندان می شود. تشخیص آن براساس علائم بالینی و رادیوگرافی صورت می گیرد. شامل دندان درد که کودک را نیمه شب از خواب بیدار می کند. یک دندان درد بدون دلیل، تورم لثه و صورت، یا عکس های رادیوگرافی که نشان می دهد دندان دچار تحلیل استخوان یا تحلیل ریشه شده.

گزینه های درمانی برای این شرایط، کشیدن دندان، درمان ریشه دندان یا پالپکتومی، یا استرلیزاسیون ضایعات ترمیم بافت یا LSTR می باشد. شامل قرار دادن آنتی بیوتیک داخل دندان می باشد. این گزینه های درمانی موجود را ارزیابی می کند. دندان های شیری درحال تخریب و مردن (التهاب غیرقابل برگشت)، مرده (نکروتیک)، یا آبسه عصب (پالپ) که ناشی از تروما یا پوسیدگی می باشند و عوامل متعدد، که روی درمان و موفقیت آن تاثیر می گذارند.

متدهای مدنظر :

استفاده از روش های درمان پالپ Non-Vital در دندان های شیری

نویسندگان، کار با آکادمی دندانپزشکی اطفال امریکا، به طور سیستماتیک تمام موارد را بررسی کرده تا ژانویه سال 2020. روی موضوع درمان های پالپ Non-Vital دندان های شیری (التهاب غیرقابل برگشت، نکروتیک).

این بررسی سیستماتیک 114 مقاله منتشر شده بین سال های 1972 و 2020 را دربرداشته، شامل ترایال های کنترل شده تصادفی و غیرتصادفی همانند مطالعات انجام شده در آزمایشگاه ها. نویسندگان تعیین کردند که موفقیت درمان به شکلی که کودک هیچ گونه دردی نداشته یا عفونت بوده. رادیوگرفی هم هیچ نشانه ای از آسیب شناسی نداشته.

نتایج به دست آمده موارد زیر را نشان می داده :

پالپکتومی یک نرخ موفقیت بالایی داشته که برای درمان دندان های شیری مرده یا آبسه کرده مطرح شده. بدون هیچ تحلیل ریشه ای. در دندان هایی که هیچ تحلیل ریشه ای نداشتند، پالپکتومی باید بجای LSTR انتخاب می شده. انجام ایکس ری هم حداقل 12 ماه انجام می شد، که روی درمان نظارت شود. LSTR باید فرای پالپکتومی دندان انتخاب می شد، درغیراینصورت باید کشیده می شد. درمان LSTR باید به طور دقیقی اولین سال نظارت میشده، و بعد از گذشت یک سال، معاینات دهانی انجام گرفته، حداقل هر 12 ماه یک بار.

پالپکتومی و LSTR درمقایسه با کشیدن باعث حفظ دندان می شدند، و هرگونه درد و عفونتی هم از بین رفته بود. این پروسه نباید باعث درد های شدید بعد از یکی دو روز شود. پرکردن ریشه با متریالی مثل زینک اکساید، و اوژنول، یدوفرم، یا اکسید روی /یدوفرم/ کلسیم هیدروکسید، یدوفرم استفاده شده. بعد از اینکه پالپ عفونی پاکسازی شده. باری دندان هایی که قرار بوده در دهان باشند، به مدت 18 ماه یا بیشتر، زینک اکساید/یدوفرم/CH و ZOE (اوژنول) بهتر از پرکننده های یدوفرم عمل کردند. استفاده از فایل motordriven rotary کانال ریشه برای ابزار روت کانال استفاده شد. که سریعتر از ابزارهای دستی می باشند. اما تاثیری در موفقیت درمان ندارند. یا کیفیت پرکردن ریشه.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال