دندانپزشکی بدون درد

زمانی که میخواهیم به دندانپزشکی برویم حس ترسی در دل ما ناخداگاه ایجاد میشود که , ترس از دریل , آمپول برای بی حسی و ترس از دردهایی که ممکن است شما در خاطر خود از آنها داشته باشید , اما امروزه روشی به نام دندانپزشکی بدون درد بوجود آمده است که این مشکلات را از بین میبرد و باعث میشود که نه تنها بزرگسالان بلکه کودکان و اطفال نیز دیگر از مراجعه به دندانپزشکی ترس و واهمه ای نداشته باشند .

دندانپزشکی بدون درد با روشهای مختلفی انجام ميگيرد كه ٢ مورد از بهترين روشهای آن استفاده از لیزر و ديگری روش سدیشن يا  آرامبخشی هست .

فواید روش كار با ليزر كه برای تمام سنين قابل انجام هست :

- در كار با ليزر نياز به بيحسی نيست و بخاطر مكانيسم ليزر برداشت پوسيدگی بدون درد انجام ميگيرد.

- کار با ليزر بدون بيحسی و تزريق انجام ميشود و در بیشتر موارد دندان را از درمان ريشه بی نياز ميكند.

- ترمیم دندان های شیری با لیزر بدون درد بدون بیحسی و لرزش انجام میشود.

- با استفاده از دریلها و فرزها هنگام حذف پوسیدگی، بافت پوسیده و سالم هر دو حذف می شود ولی لیزر فقط می تواند پوسیدگی را بردارد.

- با دریلها و فرزها حفره ای که ایجاد می کنیم آلوده به میکروب است ولی لیزر در هنگام تراش، حفره را استریل می کند و از ایجاد پوسیدگی مجدد جلوگیری می کند.

- در بسیاری از موارد هنگامی که پوسیدگی عمیق است چنانچه حذف پوسیدگی با لیزر انجام شود می توان بدون عصب کشی کردن فقط دندان را پر کرد.

- بعد از تراش با ليزر باقيمانده دندان نسبت به پوسيدگی مقاوم تر ميشود بخاطر مكانیسمی كه ليزر روی بافت سلولهای مينا و عاج دارد به اين ترتيب از پوسيدگی مجدد جلوگیری ميكند.

در روش كار با سديشن كه برای اطفال و بيماران اضطرابی برای تمام سنين قابل انجام هست با كمک طیف داروهای آرامبخش بيمار به خواب سبک رفته و درمانها در كمال آرامش بيمار انجام شده و پس از درمان بيمار خاطره خوشی از اتمام درمانها دارد

و اینگونه دیگر تجربه ای از درد باقی نمی ماند که مخصوصا برای اطفال و کودکان بسیار مهم است و از جمله ویژگی های دیگر درمان در این روش تعداد بیشتر درمان و کم شدن تعداد مراجعات به مطب و دریافت بازخورد سریعتر میباشد . Painless Dentistry یا دندانپزشکی بدون درد را بدون شک میتوان یکی از مهمترینن پیشرفت ها در شاخه دندانپزشکی نامید .