اختلالات خواب و تنفسی چه عارضه های دندانی دارند؟

اختلالات تنفسی چه تاثیری روی دندان کودکان دارد؟

شیوع اختلالات تنفسی و ارتباط آن با مال اکلوژن کودکان

آیا اختلالات تنفسی بخاطر اختلالات خواب پیش می ایند؟

آیا بروز عارضه مال اکلوژن به خاطر اختلالات تنفسی است؟!

یا به خاطر اختلالات خواب مثلا اپنای خواب می باشد؟!

چکیده مطلب :

اهداف مطالعه در رابطه با اختلالات تنفسی و بروز مال اکلوژن :

این مطالعه به هدف تعیین شیوع اختلالات خواب و تنفسی و ارتباطش با مال اکلوژن بین کودکان در Recife برزیل انجام شد.

متدهایی که در این مطالعه مد نظر بوده :

این مطالعه شامل 390 کودک 7 تا 8 ساله می باشد.

داده ها شامل اندازه گیری توده بدنی، معاینه ارتودنسی، و اطلاعات والدین مورد نیاز مقیاس و اندازه گیری مزاحمت های خواب در کودکان می باشد.

این آمارها و ابزارهای آماری، تست کای دو پیرسونو تست Lemeshow می باشد.

انواع روکش دندان

یافته ها چه چیزی را نشان می دهند؟

جنبه مثبت SDB نمایش داده شده، در 33.3 درصد یافت شده، و ارزیابی آن به همراه اورجت می باشد.

ارزبابی دیگری به همراه اپن بایت قدامی بوده است و ارزیابی دیگری به همراه کراس بایت خلفی نیز صورت گرفته است.

این گزارش قادر به نمایش ارتباط بین شاخص توده بدنی و اختلال تنفس به خاطر اختلال خواب، نبوده است.

مدل رگرسیون لجستیک چند متغیره نشان داده که اپن بایت قدامی و کراس بایت خلفی یک ارتباطی با SDB های نمایش داده شده به جنبه مثبت داشته است.

نتیجه گیری نهایی و اینکه ایا اختلالات تنفسی تاثیری روی مال اکلوژن داشتن دارد؟

نتایج این مطالعه نشان داده که شیوع تنفسی در اختلالات خواب بالا بوده و به طور فزاینده ای همراه با مال اکلوژن بوده است.

به خاطر اینکه کراس بایت خلفی و اپن بایت قدامی همراه با غربالگری مثبت SDB بوده است.

تشخیص زودرس و مداخله هم از عوارض جانبی SDB جلوگیری کرده و آن را در زندگی افراد کاهش داده است.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال