آیا راه حلی برای ترس کودکان از دندانپزشکی هست؟

چه راه حلی برای ترس و اضطراب کودکان در دندانپزشکی می باشد؟

مهمترین چالشی که برای دندانپزشک کودکان و والدین نیز می باشد، اضطراب و ترس غیر قابل کنترل کودکان از محیط دندانپزشکی کودکان یا دندانپزشک می باشد.

ممکن است کودک به دلیل شنیدن از دوستانش یا برخی از آشنایان که از محیط درمانشان گفته اند، ترسی داشته باشد. دلیل آن هم تحربه تلخ دیگران است که به کودک منتقل می شود و ممکن است حتی با شنیدن صدای ابزار دندانپزشکی در مطب بترسند یا مضطرب شوند. در نتیجه کار درمانی را مشکل تر می کند.

در صورتی که کودک به هر دلیلی از دندانپزشکی و دندانپزشک می ترسد، باید به فکر راه حلی بود که حداقل بتوان او را از لحاظ فیزیکی مهار کرد، و در ضمن هیچ گونه تهدیدی در این باره صورت نگیرد، زیرا فقط کیفیت درمانی را کاهش می دهد و روی ذهن کودک تا سال ها تاثیر خواهد گذاشت.

دندانپزشکی کودکان با بیهوشی عمومی چگونه صورت می گیرد؟

در اوایل دهه 1990 یک دندانپزشک کودک آمریکایی راه حلی پیدا کرد، تا کودک در صورت مواجهه با محیط دندانپزشکی و نیز درمان توسط دندانپزشک ترسی نداشته باشد، راه حل او نیز بیهوشی عمومی بود. در چنین حالتی سطح هوشیاری بیهوشی کودک نسبت به محیط اطرافش کاهش می یابد و اتفاقاتی که در اتاق مطب برای او افتاده است را به یاد نمی آورد.

جلوگیری از ترس کودکان از دندانپزشکی

در چنین روشی به دلیل گستردگی کم آن و نیز خونریزی کم در طی درمان یا بعد از آن، کاهش درد بعد از جراحی و کنترل آن می توان از داروهای مسکن خوراکی کودکان استفاده شود. البته می توان در ساعات اولیه بعد از درمان کودک را بستری کرد، سپس بعد از اتمام جلسه درمان، و انجام تمامی امور درمانی، به صورت جراحی سرپایی همان روز بعد از عمل کودک را مرخص کرد.

در صورت عدم رضایت والدین، می توان دندانپزشکی را بدون بیهوشی انجام داد؟

البته قابل ذکر است که در صورت عدم همکاری کودک راهی جز بیهوشی عمومی نمی ماند، و البته سعی می شود به ندرت چنین چیزی صورت گیرد، اما در صورتی که اصرار والدین باشد و تقاضای درمان دندان کودکشان بدون بیهوشی داشته باشند، می تواند از روش های دندانپزشکی بدون بیهوشی، مثلا دندانپزشکی کودکان با سدیشن صورت گیرد.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال