آیا با بازی های گوشی می توان اضطراب دندانپزشکی کودکان را کاهش داد؟

اثرات قرار گرفتن در معرض روش های پیش درمان

برای روش های دندانپزشکی با استفاده از یک بازی هوشمند دندانپزشکی به جهت کاهش درد و اضطراب کودکان

اهداف مطالعه :

این مطالعه برای مدل سازی یک روش قبل از مواجهه با روش های پیشگیری دندانپزشکی می باشد. هیچ مطالعه ای هم روی مدلسازی اینترکتیو با استفاده از بازی های کامپیوتری نمی باشد.
درنتیجه تاثیر بازی های شبیه سازی شده دندانپزشکی قبل از انجام کار دندانپزشکی صورت گرفت. برای بررسی تاثیر ان روی درد و اضطراب کودکان ۴ تا ۷ ساله در اولین جلسه درمانی دندانپزشکی.

متد و متریال :

در این کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور، ۵۰ کودک نیاز به پالپوتومی یک طرفه و گذاشتن روکش استیل داشتند روی اولین مولارهای شیری فک پایین، استفاده شدند. به طور تصادفی به دو گروه تجربی (شبیه ساز بازی) و گروه کنترل (بدون تداخل) تقسیم شدند. گروه اول بازی رو در طی دو هفته دوبار در روز انجام دادند. قبل از ویزیتی که داشته باشند.

در جلسه دندانپزشکی درد پیش از درمان و بعد از درمان، با استفاده Wong-Baker Facial Rating Scale (W-BFRS) اندازه گیری شدند. همچنین ضربان قلب (HR ؛ ایندیکیتور اضطراب) باستفاده از اکسیمتر پالس انگشتی در ۶ گام درمانی اندازه گیری شد. بیس لاین (در جلسه اول؛ دو هفته قبل از درمان) و در طی گام های درمانی متفاوت است.

کاهش اضطراب دندانپزشکی کودکان

تاثیر بازی شبیه سازی شده و HR با استفاده از t-test آنالیز شدند. و تحلیل مکرر دوطرفه کوواریانس (ANCOVA)مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج بدست امده از این مطالعه :

بازی کردن به طور چشمگیری میزان HR را کاهش داد. ارتباط بین بازی و دوره درمان بسیار چشمگیر بود. هنگامی که گروه ها در هر یک از شش نقطه زمانی مقایسه شدند؛ گروه آزمایش HR را هنگام تزریق بیهوشی و آماده سازی حفره بصورت دستی با هندپیس با سرعت بالا کاهش یافته بود.

و اما جمع بندی نهایی :

براساس نتایج، انجام برخی از بازی های شبیه سازی دندانپزشکی قبل از اولین ویزیت دندانپزشکی، می تواند میزان اضطراب کودکان را قبل از بیحسی و تراشیدن دندان کاهش دهد.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال