چه روش هایی برای آرامبخشی کودکان قبل از درمان دندان مناسبه؟

اثر پیش درمانی داروی Dexmedetomidine در مقابل Midazolam روی رفتار کودکان بین 2 تا 6 سال در کلینیک های دندانپزشکی کودکان

هدف از انجام این مطالعه مقایسه اثر پیش تزریقی داخل بینی دگزمدتومیدین و میدازولام بر رفتار کودکان بدون همکاری در کلینیک های دندانپزشکی کودکان می باشد.

شرحی براین موضوع :

سدیشن یکی از متدهای رایج برای دندانپزشکی اطفال و کلا دندانپزشکی ست. برای درمان کودکان و بزرگسالانی که اضطراب یا ترس از دندانپزشکی داشند. برای اینکه روش های دندانپزشکی برایشان تاحد ممکن درد کمتری داشته باشد. یکی از وظایف متخصص بیهوشی کودکان کاهش میزان استرس آن هاست.

موقعی که وارد اتاق درمان می شوند احساس آرامش در این وضعیت و شرایط کنند. اغلب با مدیریت یک ماده آرامبخش قبل از بردن کودک به اتاق درمان، این میزان استرس کاهش می یابد. مواد دارویی متعددی هستند که به روش های مختلف در دندانپزشکی کودکان و اطفال استفاده می شود. هر متد هم مزیت و معایبی دارد. استفاده از داروهای خاص در بینی از قبل بسیار اثبات شده که تاثیر گسترده و طولانی دارد. تجویز تزریق از بینی هم سطح جذب بالایی دارد. این روش می تواند به اپراتور این امکان را دهد که تزریق وریدی رو که به سختی قبول می کند، با این روش آرام شود.

سدیشن برای دندانپزشکی کودکان

سد خونی مغزی BBB مزیان نفوذ داروها را از طریق چندین مسیرشناخته شده به مغز کاهش می دهد.

از این رو متریالی برای این کار هم در نظر گرفته شده :

این کارآزمایی بالینی double-blind روی 20 کودک که همکاری ندارند، بین سنین 2 تا 6 سال انجام گرفته است. حداقل با دو ویزیت درمانی مشابه. به افراد به طور تصادفی 1 میکروگرم بر کیلوگرم DEX و 0.5 میلی گرم درکیلوگرم میدازولام از طریق بینی داده شد.

برای پروتکل آرامبخشی هم در دو گروه، 30.0 میلی گرم در کیلوگرم آتروپین به طور ترکیبی با 0.5 میلی گرم میدازولام به اضافه 1 الی 2 میکروگرم کتامین به مدت 30 دقیقه بعد از پیش درمانی و انتقال بیمار به اتاق عمل استفده شد. درمان های دندانپزشکی توسط دندانپزشک اطفالی انجام شد که محدود به روش های مدیریت قبل از تجویز دارو بود. اثر آرامبخشی داروها هم توسط دو دندانپزشک اطفال براساس مقیاس Houpt ارزیابی شد. آنالیز داده ها براساس تست Wilcoxon انجام شده و به همراه  t-test.

نتایج آزمایشات به دست آمده از این قرار بود :

هیچ تفاوت چشمگیری در اثر پیش دارویی داروی DEX و میدازولام در مقیاس Houpt نیست.

و در اخر اینکه :

میدازولام داخل بینی و DEX جز پیش داروهای رضایت بخش برای کودکان بدون همکاری می باشد.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال