روکش های دندان چقدر مقاومند؟

مقایسه حاشیه دوتاج مختلف از قبل کریمپ شده از جنس استیل ضدزنگ، برای مولرهای شیری بعد از کریمپینگ مجدد

اهداف این پژوهش چیست؟

مشخص نیست که  چه نوع روکش یا تاجی از قبل کریمپ یا له شده، در ری کریمپینگ بعدی براثی حفظ حاشیه بیشتر، موفقیت آمیزتر است. این پژوهش به هدف ارزیابی تغییرات دورتاج یا روکشهای استیل ضدزنگ 3M ESPE و روکش های ضدزنگ پری کریمپ MIB برای دندان های مولر اول و دوم فکین بالا و پایین بعد از ری کریمپ شدن استفاده شدند.

مقدمه ای بر مقاومت روکش ها :

از تاج ها یا روکش های استیل ضدزنگ با عمر طولانی و مقاوم به عنوان ترمیم دندان های شیری تحت پالپکتومی و پالپوتومی استفاده شده است. حتی کسانی که نقایص مادرزادی و یا ضایعات پوسیدگی دندان داشتند هم شامل این روش می شدند. این روکش ها به دلیل حفظ سلامت بافت های اطراف دندان و جلوگیری از پیشرفت پوسیدگی های کامل سطح دندان انجام شدند.

بخاطر دوام و پایداری مطلوب شان، این روکش ها در دندانپزشکی اطفال بسیار محبوب می باشند. استفاده از SSC ها اغلب به ترمیم های آمالگام دویاسه سطح و گسترده ترجیح داده می شوند. مزیت SSCها شامل کاربرد نستبا آسان آن ها در مدت زمان نسبتا کوتاه، حفظ ساختار باقی مانده دندان، از سرگیری عملکرد دندان آسیب دیده، بازیابی کانتور از دست رفته دندان و متعاقبا حفظ طول آرک دندان می باشد.

مقاومت روکش های دندان

از این رو از یکسری متریال استفاده شده است:

یک مطالعه تجربی آزمایشگاهی که عکس های اولیه با استفاده از دوربین های دیجیتال، از حاشیه 3M و MIB SSC ها برای مولرهای شیری بالا و پایین گرفته شد. حاشیه روکش ها با اعمال نیروی 0.2N با استفاده از انبردست 114 و 137 انجام شد. عکس های پس از کریمپ یا له شدن، به دست آمده و تغییراتی در حاشیه تاج دیده شد. این کار با نرم افزار اتوکد محاسبه شده است. درصد کاهش میزان دور تاج برای هر دندان به طور آماری تحلیل شده است. این میزان براساس نوع روکش با استفاده از تست دانش آموز می باشد.

تاثیر طراحی روکش و دندان های مرتبط با آن بر کاهش درصد محیط با استفاده از ANOVA دوطرفه تجزیه و تحلیل شده است.

نتایج بدست امده از این پژوهش چه بوده؟

درصد کاهش در شرایط E SSC پایین تر در MIB برابر با 3.71±0.39% و در روکش های 3M هم برابر با 6.29±0.62% بوده. این مقادیر برای هر دندان نشان می داد که یک تغییر خاصی در بین MIB و 3M بوده. این درصدها میزان له شدگی آن ها را نشان می دادند.

مقدار کاهش در MIB درمقایسه با 3M SSC ها پایین تر بوده.

و درنهایت اینکه :

باتوجه به کاهش چشمگیر محیط حاشیه ای SSCها قبل از له شدن شان و بعد از له شدن شان، به نظر می رسد که این دستکاری باید لزوما برای MIB و 3M SSC های پیش کریمپ شده، انجام شده باشد. با استفاده از 3M SSC، می توان سازگاری حاشیه ای بالاتری را پس از کریمپ انجام شده دریافت.  

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال