دندانپزشک اطفال, دندانپزشک, دندانپزشک ترمیمی با لیزر, پزشک اطفال, دندانپزشکی بدون درد, دندانپزشکی اطفال با سدیشن   

بایگانی برچسب: دندان های دائمی

بروکسیسم در کودکان

چرا دندان های شیری کودک باید مدام تمیز باشه؟

دندان های شیری : چطور دندان های شیری کودک رو تمیز نگه داریم؟ یا از چه چیزهایی برای تمیز کردن دندان های شیری…
Continue reading
کاربرد لیزر در بیماری های پریودنتال

کاربرد لیزر در درمان های اولیه پریودنتال

به گفته دندانپزشک اطفال در دندانپزشکی بدون درد شناخت روند بیماری زایی ضایعات پریودنتال و انواع روش های درمانی در طول 30 سال…
Continue reading
درمان لیزر در بیماری پریودنتال به گفته دندانپزشک اطفال

تراش یا Albation چیست؟

تراش یا Albation به گفته دندانپزشک ترمیمی با لیزر چه می باشد؟ این روش به چه صورت انجام می شود؟ نظر دندانپزشک ترمیمی…
Continue reading
نظر دندانپزشک ترمیمی با لیزر به موضوع بیوپسی ها

روش کار لیزر برای بیوپوسی ها

دندانپزشک ترمیمی با لیزر در پست های قبلی به موضوع لیزر های بدون تماس پرداخت. اما در ادامه می خواهیم با نظر دندانپزشک…
Continue reading
دندانپزشک ترمیمی درباره دندان های دائمی : پیگیری و پیش آگهی چه می گوید

دندان های دائمی : پیگیری و پیش آگهی

به گفته دندانپزشک ترمیمی با لیزر فاز اولیه درمان با یک دوره نظارت دنبال می شود. (بیشتر…)
Continue reading
حفظ دندان های شیری از نظر دندانپزشک ترمیمی با لیزر

حفظ دندان های شیری تروماتیزه شده

چگونه از دندان های شیری تروماتیزه شده حافظت کنیم؟دندانپزشک ترمیمی با لیزر بر این عقیده است که اگر تصمیم بر حفظ دندان های شیری…
Continue reading
استفاده از محافظ دهانی

استفاده از محافظ دهانی به چه منظور است؟

استفاده از محافظ دهانی : (بیشتر…)
Continue reading
حفظ دندان های شیری از نظر دندانپزشک ترمیمی با لیزر

تاریخچه آسیب های تروماتیک

دندانپزشک اطفال در دندانپزشکی بدون درد در رابطه با تاریخچه آسیب های تروماتیک اشاره می کند که وقتی بیمار برای درمان پذیرفته می…
Continue reading
علت رویش زودهنگام دندانهای کودکان به گفته دندانپزشک

آسیب های تروماتیک دندان چیست؟

دندانپزشک اطفال در دندانپزشکی بدون درد اشاره می کند که کاملا مشخص شده است که بیشترین صدمات دندانی در کودکان اتفاق می افتد.…
Continue reading
اندودنتیکس یا درمان ریشه در دندانپزشکی بدون درد

مداخلات اندودنتیک در سری دندان های شیری

ایا مداخلات اندودنتیک باید در سری دندان های شیری انجام شود؟ (بیشتر…)
Continue reading
دندانپزشک اطفال, دندانپزشک, دندانپزشک ترمیمی با لیزر, پزشک اطفال, دندانپزشکی بدون درد, دندانپزشکی اطفال با سدیشن   
 
تماس
آدرس مطب