دندانپزشک اطفال, دندانپزشک, دندانپزشک ترمیمی با لیزر, پزشک اطفال, دندانپزشکی بدون درد, دندانپزشکی اطفال با سدیشن   

بایگانی برچسب: پوسیدگی دندان

کاربرد لیزر در بیماری های پریودنتال

کاربرد لیزر در درمان های اولیه پریودنتال

به گفته دندانپزشک اطفال در دندانپزشکی بدون درد شناخت روند بیماری زایی ضایعات پریودنتال و انواع روش های درمانی در طول 30 سال…
Continue reading
لیزر آرگون و سیستم فیبر نوری در دندانپزشکی بدون درد

لیزر آرگون و سیستم فیبر نوری

طبق گفته های دندانپزشک ترمیمی با لیزر در دندانپزشکی بدون درد در لیزرهای آرگون از فیبرهایی نزدیک بافت استفاده می شود که به خاطر وجود…
Continue reading
فواید احتمالی کاربرد لیزر

فیبرها از چه چیزهایی تشکیل شده اند؟

دندانپزشک از سیستم فیبر نوری و اجزای تشکیل دهنده فیبر نوری در دندانپزشکی بدون درد می گوید. (بیشتر…)
Continue reading
نظر دندانپزشک ترمیمی با لیزر به موضوع بیوپسی ها

روش کار لیزر برای بیوپوسی ها

دندانپزشک ترمیمی با لیزر در پست های قبلی به موضوع لیزر های بدون تماس پرداخت. اما در ادامه می خواهیم با نظر دندانپزشک…
Continue reading
درمان لیزر در بیماری پریودنتال به گفته دندانپزشک اطفال

انسداد کانال پالپ با نظر دندانپزشک ترمیمی

به گفته دندانپزشک ترمیمی با لیزر انسداد اتاقک و کانال پالپ یک واکنش شایع به تروما است. (بیشتر…)
Continue reading
معاینه بافت های پریودنتال؛ در دندانپزشکی بدون دردمعاینه بافت های پریودنتال؛ در دندانپزشکی بدون درد

بیوفیزیک لیزرهای بافت سخت چطور است؟

دندانپزشک ترمیمی با لیزر بیان می کند که در بررسی اثرات بیولوژیک نور لیزر بر روی نسج دندان، خصوصا بافت های سخت عوامل…
Continue reading
آسیب به زوائد آلوئولار

آسیب به زوائد آلوئولار

آسیب به زوائد آلوئولار (بیشتر…)
Continue reading
شکستگی ریشه دندان به چه دلیل است

شکستگی ریشه به چه دلیل رخ می دهد؟

شکستگی ریشه (بیشتر…)
Continue reading
درمان روش های غیر جراحی پریودنتال

تکنیک های مهم برای درمان اندودنتیک

در دندان های شیری تکنیک های متنوعی برای درمان اندودنتیک مطرح است که دندانپزشک ترمیمی با لیزر به شرح آن ها می پردازد.…
Continue reading
تشخیص ضایعات پالپ در دندان های شیری و دائمی تا بالغ

تشخیص ضایعات پالپ در دندان های شیری و دائمی تا بالغ

به گفته دندانپزشک ترمیمی با لیزر معیارهای تشخیصی عموما برای دندان های شیری و دائمی یکسان هستند. (بیشتر…)
Continue reading
دندانپزشک اطفال, دندانپزشک, دندانپزشک ترمیمی با لیزر, پزشک اطفال, دندانپزشکی بدون درد, دندانپزشکی اطفال با سدیشن   
 
تماس
آدرس مطب