نیروی بایت ربطی به سن و قد کودک داره؟

نیروی بایت کودکان3 تا 6 ساله بعد از کشیدن یک طرفه دندان های شیری

بایت فورس یا نیروی بایت یا نیش توسط سیستم های عصبی، عضلانی، اسکلتی و دندانی تنظیم می شود.

بنابراین اختلال در این سیستم ها به طور مستقیم روی الگوی جویدن و نیروی بایت تاثیر می گذارد.

قدرت عضلات جونده، نیروی بایت را تعیین می کند. ممکن است نیروی جویدن هم با افزایش نیروی بایت افزایش یابد. شواهد نشان داده که ارتباط معناداری بین جویدن، قدرت عضلات جونده، تعداد دندان های خلفی، عمل اکلوژن و حجم و ضخامت فرایند آلوئولار می باشد. افزایش نیروی بایت منجر به یک تنشی در این قسمت فرایند آلوئولار می شود.

اگر این نیرو در محدوده ای طبیعی باشد، از نظر فیزیولوژیکی بلوغ استخوان را تنظیم می کند. بارهای اضافه منجر به هیپرتروفی فرایند آلوئولار می شود. بنابراین نیروی بایت مستقیما با کارایی سیستم جویدن ارتباط مستقیم دارد.

دانش در مورد نیروی بایت نقش مهمی در موفقیت درمان های ترمیمی و پروتز دارد. همچنین، چنین اطلاعاتی نیازمند تولیدکنندگان می باشد تا متریال ترمیمی با دوام کافی تحت نیروهای جویدنی تولید کنند.

نیروی بایت با سن هم افزایش می یابد. بین سنین 20 تا 40 سالگی ثابت می ماند، و بعد از آن کاهش می یابد. کشیدن دندان باعث کاهش نیروی بایت می شود. کشیدن دندان هم نیروی بایت را کاهش می دهد. پارامترهای فیزیولوژیکی و آناتومیکی مثل مورفولوژی جمجمه، صورت، سن، جنسیت، حمایت پریودنتال، اختلالات مفصل گیجگاهی فکی یا TMD، درد مفصل گیجگاهی فکی یا TMJ، و وضعیت دندانی که روی نیروی بایت تاثیر می گذارد.

علاوه براین، اندازه گیری های دقیق نیروی بایت بستگی به ویژگی های مکانیکی و الکترونیکی با دستگاه های اندازه گیری دارد. مال اکلوژن و پوسیدگی های دندان بر قدرت بایت هم تاثیر می گذارند.

شواهد از یک تنوع گسترده در نیروی بایت می گویند که ممکنه به خاطر ساختار صورت، قدرت عضلات سر و گردن و جنسیت باشد.

 محل اندازه گیری نیروی بایت و فاصله عمودی بین دو فک نیز می تواند بر نیروی بایت تاثیر بگذارد. نیروی بایت بر عملکرد عضلات و رشد سیستم جویدن تاثیر می گذارد. با افزایش نیاز جویدن، تعداد دندان هایی که در تماس اکلوزال هستند، تعداد دندان های روییده، رشد سیستم دندانی، و ارتفاع و وزن فزایشی هم بیشتر می شود.

این در حالیست که با کاهش فرسایش دندان و درد در TMJ روبرو هستیم.اندازه گیری نیروی بایت به طور گسترده برای درک اصول مکانیکی جویدن و ارزیابی اثرات درمانی پروتزهای دندانی انجام می شود.

تشخیص نیروی بایت دندان کودکان

چه هدفی از انجام این پژوهش می باشد؟

این مطالعه با هدف ارزیابی نیروی بایت کودکان 3 تا 6سال انجام شده. در دوره دندان های شیری بعد از کشیدن اولین مولارهای شیری یک طرف. و نیز ارتباط آن با قد، وزن، جنسیت، نوع اکلوژن، و اختلال مفصل گیجگاهی فکی می باشد.

مواد روش های مورد استفاده :

20 کودک بین سنین 3 تا 6 سال با دندان های کشیده یک طرف گروه اصلی بودند و 29 کودک هم سن و بدون دندان کشیده هم در گروه کنترل قرار گرفتند. ماکسیمم نیروی بایت در ناحیه دندان های خلفی با استفاده از دستگاه های اندازه نیروی بایت به همراه 0.2mm ضخامت و 3cm قطر اندازه گیری شدند.

که متصل به سنسور فشارstrain-gage بودند. هر کودک سنسور با حداکثر فشار به مدت 3 ثانیه گاز می گرفت و این عمل سه بار با وقفه های 10 دقیقه ای تکرار می شد. مفدار متوسط هم محاسبه شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS از طریق براورد معادلاتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج :

نیروی نیش در طرف کشیده شده به طور چشمگیری پایین تر از طرف مقابل بود. همچنین نیروی بایت با قد، جنسیت، و سن ارتباط معناداری داشتند، اما همبستگی بین نیروی نیش و وزن، نوع اکلوژن و طرف فک نبود.

و در نهایت و کلام آخر :

کشیدن اولین دندان های مولار شیری میزان فشار ویا نیروی بایت بروی طرف فک مربوطه را کاهش می دهد.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال