داروهای مختلف چه تاثیری روی رنگ دندان دارند؟

تاثیر داروهای مختلف کودکان روی ثبات رنگ انواع مواد ترمیمی کاربردی در دندانپزشکی کودکان

تغییر رنگ به عنوان یکی از مشکلات بزرگ بعد  از انجام متریال های دندانپزشکی بعد از یک مدت طولانیست.

این تاثیرات اصولا به عنوان فاکتورهای ذاتی و یا بیرونی شناخته می شوند، که می توانند توسط مکانیسم های جذب و خود جذب توضیح داده شوند.

عوامل ذاتی به عوان تغییراتی بین ماتریکس رزین و اجزای پرکننده رخ می دهند.

علاوه براین، تاثیر لکه در عوامل بیرونی در مقاله ای تشخیص داده شده که در مایعات و نوشیدنی های اگزوژن مختلفی تست شده.

چه متریال های دندانپزشکی رنگشون تغییر می کنند؟

مقدمه :

توصیه داروهای مزمن کودکان نشان داده که مشکلات فرسایشی و بیماری زا رو به دنبال داره.

هدف از این مطالعه چه بوده ؟

در این بررسی به ارزیابی تاثیرات داروهای مختلف کودکان روی ثبات رنگ متریال های مختلف ترمیمی پرداخته شده است.

5 نمونه (1 میلی متری در 3 میلی متری) آماده شده اند و در شکل ده داروی مختلف غوطه ور شده و هر 8 ساعت روزانه به مدت 2 دقیقه بالای یک هفته نگه داشته می شدند.

بین زمان ها و دوره های غوطه وری، نمونه ها در بزاق دهان مصنوعی نگه داشته می شدند.

بعد از یک هفته که گذشت، مقادیر اندازه گیری شدند.

تغییر رنگ دندان

از آزمون های آنالیزی دو طرفه آنووا و Fisher’s LSD استفاده شد تا آنالیز های آماری در سطح p<0.05 به دست ایند.

مقادیر تنها به طور قابل توجهی روی عامل متریال ترمیمی تاثیر داشته و در رنج های واحدهای بین 2.08 و 6.55 در همه متریال های داروهای ترمیمی متفاوت بودند.

بالاترین مقدار در B-composite فروسانول بود (6.55 ± 1.38) و پایین مقدار در یونومر Dolven-glass شیشه ای بود، (2.08 ± 0.40).

برجسته ترین ارتقا ارزش این مقادیر، در مواد کامپوزیت بود که در مقایسه با یونومر شیشه ای و کومپومر در ماکرول، فروسانول بی، و ونتولین (p < 0.001؛ برای همه) بود و تنها برای داروهای دیگر، به دست امدند.

مقادیر قابل توجه بالایی از Dolven در مقایسه با آگمنتین (p = 0.021)، ماکرول (p = 0.018) و ونتولین (p = 0.013) در گروه کومپومر بودند.

این تغییرات رنگی قابل درک کلینیکی برای داروهای کامپوزیت و کودکان تست شده که به صورت جفت جفت می توانند بیشتر نسبت به یونومر شیشه ای و کومپومر در دندانپزشکی کودکان، مشکل ساز ترباشند.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال