رشد و تکامل دندانی کودک

تغییرات دندانی کودک در طی رشدش به چه صورت می باشد؟!

همانطور که دندانپزشک اطفال و کودکان بیان می کند، رشد به معنی افزایش، گسترش یا توسعه هر گونه بافت است. به طور مثال، یک دندان با رسوب بیشتر مینا به وسیله آملوبلاست ها رشد می کند. تکامل به ظهور پیشرونده یک بافت می پردازد. یک دندان با تکامل آملوبلاست ها از بافت اکتودرمال کمتر اختصاصی و دنتینوبلاست ها از مزودرم غیر اختصاصی، تکامل می یابد.

در ادامه گفته های دندانپزشک اطفال دندان ها از بافت های منشا گرفته از اکتودرم و مزودرم شکل می گیرند. تقریبا در 6 هفتگی، لایه بازال اپیتلیوم دهانی جنین در محل قوس های دندانی آینده، نواحی افزایش فعالیت و بزرگ شدگی را نشان می دهد. این افزایش و گسترش منجر به تشکیل دنتال لامینای جوانه دندانی آینده می شود. با ادامه تکامل، جوانه به مرحله ای تحت عنوان مرحله کلاهک می رسد. در این زمان جوانه دندانی مزودرم را در ساختار خود سهیم می کند. بنابراین ارگان دندانی در حال تشکیل ابتدا از اکتودرم شکل گرفته ولی کمی پس از آن شامل مزودرم هم می شود.

رشد و تکامل دندان | دندانپزشکی بدون درد

گسترش بافت در حاشیه های اپیتلیالی نشانگر آغاز چرخه زندگی دندان است. اکتودرم مسئول مینای آینده و مزودرم مسئول اولیه پالپ و عاج می شود. جوانه دندانی مسئول تکامل سه بافت تشکیل دهنده زیر است :

1.ارگان دندانی (اپی تلیال)

2.پاپیلای دندانی

3.ساک دندانی

جنین شش هفته ای، ده محل فعالیت اپی تلیال را روی حاشیه اکلوزال یا بافت نرم ماگزیلا و مندبیل در حال تکامل، نشان می دهد. این نواحی در کنار هم قرار گرفته اند . در نهایت موقعیت ده دندان شیری را هم در ماگزیلا و هم در مندبیل پیش گویی می کنند.

علاوه بر 20 دندان شیری در حال تکامل هر واحد یک تیغه دندانی مسئول تکامل دندان دائمی آینده را نیز ایجاد می کند. بنابراین دندان های سانترال، لترال و کانین شیری تیغه دندانی برای دندان های سانترال، لترال و کنین دائمی اینده ایجاد می کنند. تیغه دندانی مولرهای دائمی در سه محل متوالی روی تیغه دندانی که از مولرهای شیری دوم به سمت دیستال گسترش یافته، در هر نیمه فک تکامل می یابند.

 

مطالب مرتبط :

نظر پزشک اطفال درباره رشد و تکامل دوران بلوغ

رشد و تکامل دورن بلوغ چگونه است ؟

رشد و تکامل کودک پس از زایمان

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال