تاثیر خمیردندان سدیم فلوراید روی دندان

آیا خمیردندان های حاوی سدیم فلوراید، در مقایسه با خمیردندان های حاوی NovaMin تاثیر بهتری روی پوسیدگی دندان دارند؟

سوالی که پیش آمده، در ادامه با پژوهشی که در این باره صورت گرفته، توسط دندانپزشکان کودک، به رفع ابهام و رسیدن به نتیجه بهتر این قضیه، پرداخته شده است.

اثر رمینرالیزاسیون موضعی NovaMin در مقایسه با سدیم فلوراید روی ضایعات پوسیدگی در دندان های دائمی

هدف :

این ماده NovaMin یک متریال معدنی مصنوعی متشکل از کلسیم، فسفر، و سیلیس می باشد. که باعث آزادسازی رسوبات کریستالی هیدروکسیل ـ کربنات آپاتیت می باشد. که به لحاظ ساختاری شبیه ترکیب موادمعدنی دندان می شود. هدف از این تحقیق مقایسه اثر بازسازی مجدد بالقوه ژل موضعی NovaMin و سدیم فلوراید روی پوسیدگی مانند روی دندان های دائمی ست.

متریال و متد ها :

در مجموع 60 دندان سالم انسان که کشیده شده بودند، تحت پروتکل pH-cycling قرار گرفتند. نمونه ها به طور تصادفی به یکی از دو گروه درمانی تقسیم شدند که NovaMin حاوی خمیر دندان در گروه 1 بود، درحالی که گروه 2 یک خمیردندان حاوی سدیم فلوراید دریافت کردند.

خمیردندان های سدیم فلوراید

خمیرها 5بار پس از اینکه نمونه ها یک دمینرالیزاسیون با چالش عامل پوسیدگی زودرس دریافت کردند، اعمال شدند. سپس نمونه ها با استفاده از آزمون Surface Micro Hardness ارزیابی شدند. اندازه گیری های پس از درمان SMH انجام شدند، و تست Mann Whitney برای تحلیل آماری صورت گرفت.

نتایج آزمایشات چه چیزی را نشان می داد؟

مقادیر میانگین post lesion SMH برابر با 221.99 و 224.50 به ترتیب برای گروه اول و دوم بود. مقادیر پس از درمان SMH برابر با 232.52 برای NovaMin و 232.03 برای گروه فلوراید بود. تست دوجانبه ANOVA به طور فزاینده ای یک تفاوت چشمگیر بین دو پروتکل درمانی متفاوت نشان می داد. تست Mann Whitney هم برای تحلیل های آماری استفاده شد.

در نهایت کار، اینکه به چه می رسیم؟ کدام بهتر است؟

به نظر می رسد ماده NovaMin تاثیر بهتری روی رمینرالیزاسیون ضایعات دچار پوسیدگی داشت. در مقایسه با آن هایی که حاوی فلوراید در دندان های دائمی بودند.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال