نقص Triplication چیست؟

دوره بالینی و درمان نقص Triplication : مورد گزارش شده از نقص Triplication

فیوژن نوعی ناهنجاری می باشد که هم در دندان های شیری و هم دندان های دائمی ثابت شده است. فیوژن بافت های دندانی در دندان های شیری از اهمیت بالینی بالایی برخوردارند. چالش های مربوط به درمان دندان های آسیب دیده و انحرافاتی که در رشد می باشد، و رشد جانیشنان آن، دندان های سه گانه، اتحاد سه گانه گفته می شوند. این اتفاق با فیوژن، جوانه زدن دندان، انسداد یا ترکیبی از آن ها اتفاق می افتد. Triplication هم به طور نادر در دندان های شیری رشد کرده دیده می شوند.

این موارد ارائه شده در اینجا triplication دندان های پیشین می باشند، و یک دندان بزرگ. این تشخیص با کمک رادیوگراف ها، سی تی اسکن و معاینات بافت شناسی. احتباس دندان های سه گانه منجر به کراس بایت می شود. درنتیجه دندان های سه گانه کشیده می شوند و کراس بایت هم با ترکیبات کراس بایت تصحیح می شود.

این ناهنجاری های دندان مانند فیوژن، ژمیناسیون، دندان های بزرگ،چیزهای نادر نیستند. در دندان های بهم پیوسته، دو یا سه گانه دیگری می باشند. اصطلاحاتی که برای تعیین چنین ناهنجاری هایی استفاده می شود.

ژمیناسیون هم زمانیست که یک تک دندان به دو تکه جدا تقسیم شود. فیوژن هم به عنوان یک اتحاد امبریولوجیکال دندان های درحال دوتکه یا سه تکه شده ست، که می توانند یا کامل شکل بگیرند یا ناکامل. با این حال، ظاهر بالینی ژمیناسیون و فیوژن یک دندان طبیعی یا دندان بزرگ یکسان است.

تمایز بین دندان فیوز شده و یا ژمینت شده، روی اساس فرمول دندانپزشکی است. از ظنر بالینی فیوژن منجر به فقدان های مادرزادی می شود. درحالیکه ژمینواسیون تعدادی از دندان ها یک قوس فکی را شامل می شود و مانی نرمال است که یک دندان را درگیر کرده باشد.

نقص Triplication چیست؟

فیوژن سه دندان، نقص triplication نامیده می شود.

شیوع نقص triplication در دندان های شیری 0.02 درصد گزارش شده است.

آرک فک بالا مکررا قوس فک پایین و شرایط آن را هم شامل می شود. این شرایط بیشتر هم در مردان شایع می باشد.

و در نهایت این که :

به محض تشخیص یک دندان با نقص triplication، باید مراقبت و نظارت داشت. بخاطر اینکه مشکلات لایه برداری موقع شکل دهی به پوسیدگی های دندان می باشد. خصوصا در شیارهای ناقص که ذوب می شوند. با این حال دندان های سه گانه خودشان ناهنجاری های بدون ضرری می باشند، حضورشان در آن فضای دهان منجر به مشکلاتی می شود. مثل اختلالات اکلوزال، نگرانی های زیبایی شناختی، و تاخثیر یا رشد جانشینان دائمی.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال