علت عدم رویش دندان های نهفته چیست؟

دندان های مولر شیری که زیر دندان های پره مولر دائمی قرار دارند : گزارش یک مورد.

دندان شیری نهفته معمولا نادر است، خصوصا در زمان رشد دندان های شیری. چندین عوامل هستند که در رشد دندان شیری تاثیر دارند. گزارش به این شرح است که تشخیص و درمان روی یک پسر 10ساله ای که مولار فک پایین  دندان نهفته دیده شده! این دندان واقع در پایین تر از پره مولر دوم همراه با ادنتوم، در مقایسه با پره مولر بالاتر است. این درمان شامل حذف دندان با جراحی ست و ادنتوم و جایگذاری یک هولدینگ زبانی زیرین منفعل در قوس دهان می باشد. مداخلات زودهنگام توصیه می شود که برای تغییر شکل صورت و جلوگیری از مشکلات ناشی از آن انجام شود.

مقدمه ای بر این موضوع :

رویش دندان به عنوان حرکت دندان در جای نرمالش است که طی فرایند آلوئول تلقی می شود. این پروسه همراه با تغییرات چندین بافت است، مثل تحلیل و تجمع استخوان آلوئولار و رشد ریشه و پریودنتیوم. در برخی موارد، ناهنجاری در این پدیده های فیزیولوژیکی می تواند باعث شیوع دندان های نهفته شود. تاثیر آن ممکن است اولیه باشد، به این معنا که دندان هرگز رشد نکند یا ممکن است ثانویه باشد، یعنی دندان بعد از رویش مجدد نهفته شود.

عوامل محلی موثر در دندان های شیری نهفته شامل ادنتوم، آنکلیوز، فقدان دندان های دائمی، نقص در غشای پریودنتال، ضربه، صدمات رباط پریودنتال، فوران زودرس اولین مولار دائمی، رشد ناقص یا ترکیبی از این عوامل.

آنکلیوز احتمال دارد نقش اصلی را در نهفته بودن اتیوپاتوژنز داشته باشد. با این حال در برخی موارد اتیولوژی دندان نهفته ناشناخته ست یا ممکن است پایه ژنتیکی داشته باشد. مطالعات اخیر نشان داده که رویشی که گیرافتاده باشد ممکن است مرتبط با اختلالات محلی در غشای پریودنتال سیستم RANK-PANKLOPG باشد.

گزارش مورد مبتلا : و نحوه درمان آن

یک پسر 10 ساله ای به کلینیک دندانپزشکی اطفال در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران مراجعه کرد. شکایت از نبود یک دندان در سمت چپ فک پایین او داده شد. هیچ درد یا ناراحتی هم گزارش نشده بود. این سابقه هیچ علت اتیولوژی را پیشنهاد می داد.

هیچ علائمی هم از این سندرم مشهود نبود، و سابقه وی آسیب دندانی یا عفونت را نشان نداد. معاینه بالینی هم طبیعی بود، و رشد طبیعی دندان را به استثنای فقدان مولر دوم چپ فک پایین نشان می داد. هیچ شواهدی از تورم بافت نرم یا تغییر رنگ دندان های اطراف نبود. یک رادیوگراف پانورامیک پیشرفت طبیعی دندان ها را در چهارربع فک پایین سمت چپ نشان می داد. همچنین دو دندان درحال رشد و نهفته را نشان می داد. یعنی دندان مولر دوم فک پایین و پره مولر دوم آن. براساس این اطلاعات، کشیدن با جراحی برای رشد دندان مولر دوم شیر و توده رادیوپاک برنامه ریزی شدند. برای اینکه رشد پره مولر دوم تسهیل شود.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال