آسیب به انگشتان دست و پا

آسیب به انگشتان دست و پا

تعریف: آسیب به انگشتان دست و پا
در بسیاری از موارد که در کودکتان، آسیب به انگشتان دست و پا می رسد، خیلی سریع کودکتان را به نزد پزشک اطفال
برده تا مورد معاینه قرار گیرد.
در جواب امکان دارد پزشک اطفال شرحی درباره آسیب وارده به شما بدهد، به طور مثال این که این صدمه از چه نوعی می باشد و یا اینکه صدمه وارده عفونت کرده است یا خیر، اگر عفونت کرده باشد، مورد درمان قرار خواهد گرفت.

انواع صدمات وارده به انگشتان دست و یا پا
1.اولین نوع از نظر پزشک اطفال ممکن است، بریدگی، خراش (در ناحیه پوست پنجه پا) .
2. کبودی باشد که جز شایع ترین صدمات است.
3. دیگر صدمه ای که از آن نام می بریم، کبودی در ناحیه یک انگشت پا و یا انگشت شست که ممکن است حتی بر اثر ضربه هم صدمه ببینند. (معمولا از یک توپ)
4. به دلیل اینکه این انرژی، انرژی است که توسط سطوح مفاصل جذب می شود و احتمال آسیب وجود دارد، که در این مناطق رخ می دهد.
5. خرد شدگی و یا شکستگی نوک انگشتان دست یا پا (به عنوان مثال، در اثر ضربه ماشین یا درب): معمولا در نتیجه این ضربه شاهد اثراتی از بریدگی و یا تاول خود درانگشت پا ویا دست می شویم. گهگاه ناخن پا و یا دست آسیب می بیند، اما این ها جز شکستگی های غیر معمول می باشند.
6. آسیب در ناخن انگشت پا یا دست: اگر nailbed قطع شده باشد، نیاز دارد که حتما بخیه ای برای جلوگیری از عفوت ناخن و هم جلوگیری از تغییر شکل آن، به دلیل اینکه ناخن ها به طور دائم تغییر شکل می دهند. البته این موضوع برای ناخن پا اهمیت کمتری دارد.
7. لخته خون در زیر ناخن: معمولا توسط یک مصدومیت در اثر بسته شدن ناگهانی درب و یا افتادن یک جسم سنگین و یا به عبارتی در حال سقوط بر روی انگشتان می باشد. اما این در حالی است که این آسیب را در یک سطح سفت مشاهده می کنیم که اتفاق افتاده است. بسیاری از آنها تنها خفیف و دردناک است. بعضی از آنها به شدت دردناک هستند و این به خاطر شدت ضربه می باشد. بعد از این صدمه نیاز به فشار می باشد تا از دست دادن ناخن انگشت دست و یا پا را جلوگیری کنیم و به عبارتی به تسکین درد کمک کنیم.
8. شکستگی و یا دررفتگی

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال