آسیب به زوائد آلوئولار

آسیب به زوائد آلوئولار

دندانپزشک ترمیمی با لیزر در دندانپزشکی بدون درد اشاره دارد که این تروما شامل شکستگی زوائد آلوئولار می باشد که ممکن است ساکت آلوئولار را درگیر کند یا نکند. نمای کلینیکی تیپیک شامل قطعه  متحرکی حاوی یک یا چند دندان می باشد که در امتداد محور طولی یا به صورت طرفی جابجا شده و منجر به اختلال اکلوژن می شود. با انجام تست لقی متحرک بودن کل قطعه معلوم شده و در تست دق صدای گنگ شنیده می شود.

به گفته دندانپزشک ترمیمی با لیزر ، در دندانپزشکی بدون درد پارگی لثه ای شایع است. در رادیوگرافی بسته به زاویه اشعه مرکزی معمولا یک خط شکستگی دیده می شود .بخش افقی خط شکستگی ممکن است در تمامی نواحی دیده شود که از سرویکال تا ایپکال و ناحیه پری ایپکال می تواند عبور کند. باید تشخیص افتراقی از شکستگی ریشه داده شود. در موارد شکستگی ریشه ، با تغییر در زاویه اشعه مرکزی موقعیت شکستگی بر روی سطح ریشه تغییر نمی کند. هرچند ، درموارد شکستگی آلوئولار با تغییر زاویه افقی ،خط شکستگی نسبت به سطح ریشه به سمت باالا یا پایین حرکت می کند.

آسیب به زوائد آلوئولار

شکستگی استخوان ممکن است خونرسانی به دندان ها را مختل کرده و موجب نکروز پالپ شود. به علت شیوع صدمات جابجایی همراه و آسیب به لیگامان پریودنتال ، گاهی ممکن است تحلیل ریشه اتفاق بیافتد. اصول درمانی شامل جایگذاری و بی حرکت کردن قطعه استخوانی –دندانی جابجا شده و ترجیحا بی حسی پلاک منطقه ای در هنگام جایگذاری انجام می شود. درصورت جابجایی طرفی آزاد کردن ایکس دندان های درگیر از قفل قطعه شکسته به مدت 4هفته توسط اسپلینت سخت یا نیمه سخت ،اسپلینت می شود. معمولا اقدامی برای ثابت کردن قطعه متحرک در دوره دندانی شیری انجام نمی شود. که علت آن فقدان دندان های کافی و مناسب برای عمل اسپلینت می باشد. پس از جایگذاری قطعات جابجا شده به والدین توصیه می شود که طی هفته های اول بعد از آسیب به کودک غذای نرم داده شود. به والدین آموزش داده می شود تا ناحیه ترومائتیزه را دو بار در روز  با محلول کلر هگزیدین 1/0% شست وشو دهند.

 

مطالب مرتبط :

شکستگی ریشه به چه دلیل رخ می دهد؟

شکستگی های تاج چیست و چگونه درمان می شود؟

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال