آسیب های دهانی

آسیب های دهانی

دندانپزشک اطفال خوب درباره آسیب های دهانی در این مطلب برای شما اطلاعاتی را جمع آوری کرده است که در ادامه آن را بررسی می کنیم.

طبق گفته های دندانپزشک اطفال خوب، بخش هایی از لب و دهان ممکن است آسیب ببیند که آن ها را نام برده ایم و آسیب های وارده به هر بخش را می گوییم.

دندانپزشک اطفال درباره آسیب های دهانی چه می گوید؟

صدمات وارده به لب، طبق نظر دندانپزشک اطفال خوب، فلپ زیر لب بالایی، زبان، گونه درونی، کف دهان، سقف دهان(کام سخت و نرم) و یا انتهای دهان(لوزه و گلو).

انواع آسیب های درونی :

بریدن زبان و یا داخل گونه ها (که ممکن است به طور اتفاقی در حال خوردن، گاز گرفتن لب اتفاق بیافتد)، متداول ترین آسیب های دهانی هستند. گاز گرفتن زبان به ندرت نیاز به بخیه و پانسمان دارند. حتی اگر یک نگاه کوچک بیاندازید، لبه های زخم به هم نزدیک می شوند، البته زمانی که زبان حرکت ندارد، برش یا زخم سریع التیام می یابد.

برش ها و زخم های ناشی از لب بالا معمولا به خاطر افتادن هستند. قطعه های کوچکی از بافت داخل لب به لب بالا وصل است که به لثه متصل می شوند. بسیار شایع است و همیشه بدون بخیه و پانسمان التیام می یابند. لبه های زخم به هم نزدیک می شوند. در صورتی خونریزی زیاد می شود که لب بالا را برای اینکه نگاه کنید بکشید.

آسیب های دهانی

زخم لب پایینی معمولا به دلیل قرار گرفتن در بین دندان های بالا و پایین ایجاد می شوند. اکثر این برش ها، جمع نمی شوند. این ها نیاز به بخیه ندارند مگر اینکه در برش بیرونی فاصله بیافتد.

به طور بالقوه آسیب های دهانی به لوزه، کام نرم یا انتهای گلو هستند. (مانند افتادن در حالی که مسواک یا مداد در دهانتان است.)

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال