آسیب های فک و صورت چه می باشند؟

آسیب های وارده به چانه :

با آسیب وارد به چانه و مراجعه به دندانپزشک ترمیمی با لیزر ممکن است گفته شود که این مساله باعث بسته شدن شدید ناگهانی دندان های مندبیل در برابر دندان های ماگزیلا شود و در نتیجه آن، دندان های مولر ممکن است تحت تاثیر دامنه وسیعی از آسیب ها قرار گیرند که شامل شکستگی مینا، شکستگی هایی با اکسپوژر عاج که در رادیوگرافی دهان شبیه ضایعه پوسیدگی هستند، شکستگی های تاج ـ ریشه بدون اکسپوژر پالپ و آسیب به PDL می باشند. علاوه براین شکستگی مندبیل ممکن است عمدتا در فضاهای سمفیز، چانه ای و تحت کندیلی رخ دهد. همچنین این آسیب ها با شکستگی های نخاع گردنی مرتبط بوده اند.

آسیب های دندانی و تشخیص آن توسط دندانپزشک ترمیمی با لیزر

همچنین در ملاقاتی که با دندانپزشک ترمیمی با لیرز خواهید داشت گفته می شود که عاج اکسپوژر در دندان های خلفی شکسته شده، ریسک تحریک پالپ را افزایش می دهد و ممکن است پوسیده شود. بنابراین در صورتی که ناحیه اکسپوژر کوچک باشد می تواند با کامپوزیت رزین پوشانده شود. اگر شکستگی بزرگ یا توسعه زیر لثه ای داشته باشد، SSC ارجح است. زمانی که پالپ اکسپوز شده و تاج قابل ترمیم است، پالپتومی و SSC، درمان انتخابی است. در غیر اینصورت به گفته دندانپزشک ترمیمی با لیزر دندان باید خارج شود و فضانگهدار در نظر گرفته شود.

اینتروژن چیست؟

اینتروژن یکی از پیچیده ترین آسیب های وارده به انسیزورهای شیری می باشد. از نظر کلینیکی، دندان ممکن است کاملا در بافت های احاطه کننده دندان فرو رفته و ناپدید شود یا می تواند بخش انسیزالی دیده شود که باعث کوتاهتر شدن تاج کلینیکی نسبت به دندان مجاور صدمه ندیده شود.

مطالب مرتبط :

لیزر در دندانپزشکی ترمیمی چه کاربردی دارد؟

نمونه ای از کاربرد لیزر در دندانپزشکی ترمیمی

لیزر در دندانپزشکی ترمیمی به چه صورت استفاده می شود؟

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال