آیا برای کارهای دندانپزشکی ، از کودکتان کمک می گیرید؟

آیا برای کارهای دندانپزشکی ، از کودکتان کمک می گیرید؟

برخی خدمات دندانپزشک اطفال خوب عبارتند از :

 استفاده از ژل و وارنیشهای فلوراید در مطب که در فواصل زمانی ۳ تا ۶ ماه انجام می شود و از پوسیدگی های آینده دندان کودک جلوگیری می کند

–  برای جلوگیری از پوسیدگی زودهنگام دندان های دائمی تازه روییده؛ شیارهای دندان کودک با مواد مخصوص پر می شود

–  در مواردیکه دندان شیری زودتر از هنگام کشیده می شود؛ فضای آن توسط دندانپزشک  با فضا نگه دار پر می شود تا از رویش نا منظم دندانهای کودک در آینده جلوگیری کند و نیاز به ارتودنسی در آینده را کاهش دهد

متخصص دندانپزشکی کودکان گفت: کودکانی که پوسیدگی دندان‌هایشان نیاز به درمان‌های وسیع دارد دسته کودکان نیازمند به روش بیهوشی قرار می‌گیرند

برای ترمیم یا کشیدن دندان کودکانی که همکاری لازم با دندانپزشک را نداشته‌ باشند از روش بیهوشی استفاده می‌کنیم؛ به طور مثال در کودکان معلول یا کودکانی که سن کم دارند و تعامل خوبی با دندانپزشک خود ندارند برای انجام یک کار با کیفیت خوب، روش بیهوشی پیشنهاد می‌شود.

دانشیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: اگر در کودکان کم سن و سال بخواهیم با کنترل فیزیکی شدید تعداد زیادی از دندان‌ها را ترمیم کرده یا بکشیم، مسلم است که مشکلات روانی برای کودک پدیدار می‌شود و ترس از دندانپزشکی در وجود کودک باقی می‌ماند پس ما به این صورت استرس دندانپزشکی را از کودکان میگیریم…

وی ادامه داد: اگر کودک یک یا دو دندان پوسیده اورژانسی داشته باشد و پوسیدگی‌های دندانش در سطح پایین باشد و بتوان با فلوراید، مسواک و تغذیه، پوسیدگی دندان را کنترل کرد در آن صورت می‌توان یک یا دو دندان اورژانسی را با کنترل فیزیکی- بدون پیشنهاد بیهوشی -درمان کرد.

وی ادامه داد: خوشبختانه داروها و دستگاه‌های موجود در این زمینه مطمئن بوده و اگر این عمل تحت نظارت متخصص بیهوشی و با کیفیت مناسب بهداشتی انجام شود، مسلماً عوارضی به دنبال نخواهد داشت.

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال