اثرات لیزر روی انساج سخت دندانی

دندانپزشک ترمیمی با لیزر اشاره می کند که لیزر می تواند اثراتی روی بافت های دهان داشته باشد. حال اثرات لیزر به صورت بالینی می تواند باشد و غیره. اما به گفته دندانپزشک ترمیمی با لیزر می توان حتی کنترل خونریزی در حین برش و تراش بافت را انجام داد.

تنها چند پیش از کشف لیزر ruby اولیه، فن آوری لیزر برای تراش نوری دندان ها مورد استفاده قرار گرفت. مطالعات پایه ای که در دهه 1970 میلادی بر روی لیزرهای Nd:YAG و CO2 انجام شد نشان داد که آسیب های جبران ناپذیری همچون صدمه به پالپ دندان، کربونیزه شدن عاج، و ترک خوردگی مینا در حین تراش دندان رخ می دهد. محققی در سال 1974 بیان کرد که فن آوری لیزر را نمی توان به جای فرزهای معمولی استفاده کرد، مگر آن که تغییرات ساختاری بر اثر آسیب حراراتی و احتمال صدمات به دندان های مجاور منتفی گردد. از آن زمان تاکنون پیشرفت های زیادی در ساخت دستگاه های جید لیزر رخ داده است. بیش از ده مورد لیزر گوناگون در تحقیقات مورد استفاده قرار می گیرد. تعداد مقالات منتشر شده در این زمینه، خصوصا درباره کاربرد لیزر در تراش دندان روز به روز در حال افزایش است. کسب دانش لازم برای درک این مطلب که کاربرد لیزر در این وضعیت بالینی مزیتی دارد یا خیر لازم و ضروری است.

اثرات لیزر روی انساج سخت دندانی به گفته دندانپزشک ترمیمی با لیزر

لیزر در درمان بافت دندانی

محدوده طیف لیزرهای مورد استفاده در تحقیقات دندانپزشکی در حال افزایش است و از طیف مادون قرمز تا ماورای بنفش را شامل می شود. اما تعداد دستگاه های تجاری موجود در بازار محدود به لیزرهای طیف مادون قرمز است وشامل لیزر های CO2، Nd:YAG، Er:YAG می شود. برای کاهش اثرات ناخواسته، سیستم خنک کننده ای نیز همراه این لیزرها وجود دارد. سیستم انتقال فیبر نوری به جای بازوهای لولایی برای تسهیل در دسترسی حین کار بالینی متداولتر شده است . برای لیزر CO2 می توان از لوله های توخالی به جای بازوهای لولادار استفاده نمود.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال