ارزیابی خطر پوسیدگی دندان

پوسیدگی دندان از عوامل مهمی است که باید مردم درباره آن اطلاعات داشته باشند و دندانپزشک ما مطلب زیر را برای آشنایی بیشتر برای شما عزیزان آورده است .

ارزیابی خطر پوسیدگی دندان ، علم متحول کننده ای است که می تواند هزینه ها را به وسیله ی شخصی سازی مراقبت و ارتقا کیفیت درمان ها را کاهش داده و از انجام درمان های غیرضروری با شواهد سودمندی پایین جلوگیری کند .

بررسی جدید نشان می دهد که بهترین پیشگویی کننده ریسک پوسیدگی ، سابقه پوسیدگی های قبلی بیمار می باشد . فاکتورهای دیگر مثل رژیم غذایی و میزان برخورداری از فلوراید ، توانایی پیشگویی کمی در سطح افراد یک جامعه دارند ولی نمی توان از آنها به عنوان شاخص های کلیدی در سطح فردی استفاده کرد . علم ارزیابی خطر راه بسیار زیادی جهت استفاده در سطح فردی هر بیمار دارد و حساسیت و ویژگی بسیار پایینی در تشخیص صحیح خطر پوسیدگی دارد. بیشتر ابزارهای خطر پوسیدگی به صورت موثری برای آموزش بیمار ، تعیین مشکلات کلینیکی و رفتاری که والدین توانایی حل آن را دارند ، استفاده می شود و امیدواریم که این موضوع بروز پوسیدگی های آتی را از بین ببرد . برنامه ارزیابی خطر پوسیدگی ، در شناسایی دقیق بیمارانی که نیاز به درمان های اضافی دارند نیز ناموفق بوده است .

بیشتر ابزارهای ارزیابی خطر پوسیدگی ، شرایط اجتماعی – اقتصادی بیماران را شناسایی کرده و آنها را فارغ از ریسک فاکتورهای رفتاری یا بالینی در رده بندی پرخطر از نظر ریسک پوسیدگی قرار می دهد که این نشان از نوپا بودن این علم دارد . بسیاری از این کودکان در واقع دارای ریسک پایینی در ایجاد پوسیدگی هستند . بیشتر طرفداران ابزارهای ارزیابی خطر پوسیدگی استفاده از این ابزارها را جهت اطمینان از دریافت خدمات پیشگیرانه توسط کودکانی که واقعا نیازمند آن هستند ، توصیه می کنند . اطلاعات کمی از نتایج توقف برنامه های پیشگیرانه در کودکان با خطر پایین در دست است و به تحقیقات بیشتری قبل از استفاده کلینیکی مفید از ابزارهای ارزیابی خطر پوسیدگی دندان نیاز داریم .

ارزیابی خطر پوسیدگی دندان

بدیهی است که دندانپزشک وظیفه شناس باید فاکتورهای خطر قدیمی و کلینیکی هر بیمار را جداگانه ثبت و جهت شخصی سازی درمان ها از آن بهره جوید . برخی از نتایج درمان بر اساس ارزیابی خطر شامل : 

1 – معرفی درمان زودهنگام پوسیدگی ها که پایه ی پزشکی دارند ، 2 – تقابل نزدیک تر و ارجاع بهتر میان کلیه افراد تیم خدمات سلامت و 3 – پیشرفت وسیع تر وسایل و مواد دندانی که در دندانپزشکی ترمیمی مورد استفاده هستند که می تواند رویکرد درمانی و ترمیمی را در کنترل پوسیدگی به همراه داشته باشد .

بیشتر بدانید :

مراقبت های دندانی اطفال و دندانپزشک ترمیمی با لیزر

رابطه سلامت قلب با بهداشت دهان و دندان

5 نوع لیزر برای کارهای دندانپزشکی زیبایی

طراحی لبخند توسط دندانپزشک زیبایی

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال