اروژن دندانی

طی سده اخیر جامعه دندانپزشکی توجه ویژه ای به سایش دندانی ناشی از اروژن به خصوص در کودکان و نوجوانان معطوف نموده است . این نگرانی براساس مشاهدات کلینیکی است که در کشورهای مختلف انجام شده و نشان دهنده افزایش شیوع و همچنین احتمال افزایش وقوع و شدت اروژن دندانی بوده است . مقالات فراوانی به این نکته اشاره دارند که مهم ترین عامل ایجاد اروژن دندانی ، افزایش مصرف نوشیدنی های شیرین در جهان است . سایر عوامل مثل تغییر شیوه زندگی فرد ، و بیماریهای مزمن هم می توانند علت افزایش شیوع اروژن باشند . اتیولوژی سایش دندانی چند عاملی است و حاصل فعالیت تجمعی مکانیسم های متفاوتی است که در محیط دهان بر دندان اعمال می شود . یکی از این عوامل ، اروژن دندانی است که به معنای از دست رفتن ساختمان دندان طی فرایندی شیمیایی و بدون دخالت باکتری هاست . همراه با اروژن ، اتریش و ابرژن دندانی هم ممکن است در همان شرایط و یا در شرایطی مشابه ایجاد گردند که بر پیچیدگی وضعیت می افزاید .

مطالعات نشان داده اند که اگر بافت سخت دندانی از پیش در اثر اسیدها نرم نشوند ، تاثیر سایشی اتریشن و ابرژن به شدت کاهش می یابد .بنابراین اروژن دندانی مهمترین عامل ایجاد کننده سایش دندانی به حساب مب آید و اتریشن و ابرژن از این نظر اهمیت کمتری دارند.

اندازه گیری های میکروهاردنس نشان داده اند که مینای دندان های شیری از مینای دندان های دائمی نرم تر و همچنین پیشرفت اروژن در مینای دندان شیری به نسبت سریع تر است . به علاوه ، این واقعیت که دندان های شیری از دندان های دائمی کوچکترند نیز خطر مشکلات ناشی از اروژن را در این دندان ها افزایش می دهد .

اروژن

تعریف انواع سایش های دندانی 

اروژن : سایش دندانی در نتیجه فرایندی شیمیایی و بدون دخالت باکتری ها 

اتریشن : سایش دندانی به علت تماس بین دندان ها

ابریژن : سایش دندانی در اثر یک جسم خارجی مثل مسواک ، خمیردندان یا سایر مواد ساینده

بیشتر بدانید:

10 خصوصیت یک لبخند زیبا را بدانید

درمان های زیبایی با لیزر

کاربرد لیزر در دندانپزشکی زیبایی

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال