استفاده از روش نقطه داغ در فیبربه گفته دندانپزشک

استفاده از روش نقطه داغ به گفته دندانپزشک اطفال فیبر :

با توجه به گفته های دندانپزشک ترمیمی با لیزر استفاده از روش نقطه داغ در نوک فیبر برای برش موثرتر با لیزر Nd:YAG کم توان به کار می رود. اما لازمه آن تمیز بودن نوک فیبر است. لایه کربونیزه ایجاد شده روی بافت را که به فیبر می چسبد باید مرتبا با یک گاز خیس برداشت. در بعضی از جراحی ها نیاز به تمام روش ها از برش و تبخیر بافت گرفته تا کنترل خونریزی و ایجاد لخته وجود دارد، یا گاهی جراح می خواهد روش تماسی را به غیر تماسی تغییر دهد. قبل از هر گونه تغییری در روش کار باید نوک فیبر از هر گونه آلودگی پاک شود تا از احتمال کاهش انرژی خروجی جلوگیری گردد.

واگرایی اشعه لیزر خروجی از نوک فیبر در حد 15 درجه است که با بیشتر شدن فاصله نوک فیبر از بافت باعث بزرگتر شدن اندازه نقطه کانونی می شود. به همین دلیل، اکثر سیستم های فیبر نوری دارای امواج نور مرئی هستند تا محل هدف اشعه روی بافت را قابل دید نماید. این امواج برای کار در کنار اشعه های مادون قرمزی که دیده نمی شوند به کار برده می شوند. لیزرهای Nd:YAG و Ho:YAG از نور قرمز مرئی He:Ne با طول موج 632mn و توان 5mw استفاده می کنند. لیزرهای آرگون از اشعه مرئی آبی ـ سبزرنگ آرگون رقیق شده یا He:Ne کمک می گیرند. این همراهی نور مرئی برای روش غیر تماسی بسیار مفید است. هر چند بعضی از درمانگرهای با تجربه ترجیح می دهند از آن استفاده نکنند. بسیاری از دستگاه های لیزر به کار بردن اشعه نشانگر He:Ne را در اختیار کاربر قرار می دهند تا به انتخاب خود از آن کمک بگیرد.

دندانپزشک ترمیمی با لیزر

لیزر آرگون :

لیزر آرگون یک طول موج مرئی در حد 514.5nm و 488 دارد که به دو شکل تناوب دروازه ای یا مداوم و به هر دو صورت فیبر نوری در نزدیکی بافت با یا بدون اسپری آب و در تماس یا با فاصله از بافت استفاده می شود. هموگلوبین و هموسیدرین، دو رنگدانه ای که در اکثر بافت های نرم به وفور یافت می شوند جاذب این طول موج هستند. برش، تبخیر و لخته کردن بافت با فیبرهای معمولی 300 میکرونی و اسپری آب با تابش موج مداوم 1.30 واتی امکان پذیر است. اگر فیبر در تماس با بافت قرار گیرد، برش و اگر فاصله 5mm تا بافت ایجاد شود، تبخیر رخ می دهد. برای هموستاز و کنترل خونریزی، فیبر با فاصله 1cm تنظیم می گردد. تمامی اعمال فوق با یک فیبر و در قدرت اشعه قابل انجام است و تنها فاصله فیبر از بافت تغییر می کند. کاربرد اسپری آب در زمان کار روی بافت نرم توصیه می شود، هر چند بدون آن هم اثرات بافتی مشابه رخ خواهد داد.

 

مطالب مرتبط :

درمان ترمیمی بدون تروما توسط دندانپزشک

لیزر در دندانپزشکی ترمیمی چه کاربردی دارد؟

روش های کار با لیزر در دندانپزشکی ترمیمی با لیزر

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال