استفاده از محافظ دهانی به چه منظور است؟

استفاده از محافظ دهانی :

دندانپزشک ترمیمی با لیزر توصیه ای که دارد، در رابطه با محافظ های دندانی در ورزش می باشد که بروی دندان ها قرار می گیرند.

دندانپزشک ترمیمی با لیزر در ادامه می گوید که در مورد تأثیر محافظ های دهانی درتمام انواع ورزش های پربرخورد شواهد کافی وجود ندارد. هرچند ، واضح است که محافظ دهانی که به طور صحیح ساخته شده است می تواند در بسیاری از موارد شیوع و شدت آسیب ها را کاهش دهد. استفاده از محافظ های دهانی در هاکی ر وی یخ درکانادا میزان سالیانه آسیب های دندانی را از 3/8% به 2/1%کاهش داده است. همچنین مطالعه آمریکای شمالی کاهش شگفت آوری را در شیوع آسیب های دهانی ـ به صورتی در بازیکنان بسکتبال هنگام استفاده از محافظ های  دهانی گزارش می کند. انواع محافظ دهانی شامل مواردزیراست .

محافظ دهانی

به گفته دندانپزشک ترمیمی با لیزر محافظ های متنوع استوک ازجنس لاستیک لاتکس یا پلی وینیل کلراید هستند ومعمولا درسه اندازه تولید می شوند . ومزیت آنها قیمت پایین می باشد. به هرحال أنها مانع تکلم وتنفس می شوند .زیرا فقط توسط نیروی اکلوژن درجای خود نگه داشته می شوند.

محافظ های دهانی mouth  formed منحصرا توسط دندان پزشک یا تکنسین دندانی بر روی مدل های مطالعه گچی از قوس های دندانی ورزشکار ساخته می شوند. این محافظ ها ، در حالیکه به طور قابل ملاحظه ای گران تر از محافظ های استوک یا Mouth formed هستند .برای اکثر ورزشکاران قابل قبول تروراحت تر هستند.

ماسک های صورتی

 ماسک های صورتی در ورزش هاکی روی یخ استفاده می شوند. این وسیله در محافظت ورزشکاران از آُسیب های دهانی ـ صورتی بسیار موثر بوده درحال خاضر استفاده از آن در بسیاری از کشورها در مسابقات سازمان یافته هاکی روی یخ اجباری است.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال