اصول تشخیص پوسیدگی های دندانی

مدیریت صحیح پوسیدگی های دندانی در کلینیک یک دندانپزشک اطفال خوب در تهران مستلزم تشخیصی صحیح توسط او می باشد . قبل از تصمیم گیری در مورد یک طرح درمان که ممکن است محتوای دامنه وسیعی از تکنیک ها باشد ، مشخص نمودن خصوصیات بروز پوسیگی های دندانی در هر کودک لازم است . این مسئله باید با در .نظر گرفتن کودک به صورت کامل ودندان ها و سطوح دندانی انجام شود 

پوسیدگی دندان تخریب موضعی بافت سخت دندان است که توسط اسید تولید شده از باکتری های تخمیرکننده کربوهیدرات ایجاد می شود . بیماری در داخل بیوفیلم باکتریایی ( پلاک دندانی ) که سطح دندان را پوشانده آغاز می شود . این فرایند فعال است و اپیزودهای متعدد از دست رفتن و اضافه شدن مواد معدنی ( دمینرالیزاسیون و رمینرالیزاسیون ) در سطح مینا رخ می دهد .اگر دمینرالیزاسیون از رمینرالیزاسیون پیشی بگیرد نتیجه آن از دست رفتن غیرقابل برگشت مواد معدنی ، تشکیل حفره و تخریب ممتد بافت سخت دندانی است . کمترین نشانه ها و علائم بیماری ، از دست رفتن مواد معدنی زیرسطحی و شدیدترین آن تخریب ساختار دندان است . بصورت بالینی این بیماری توسط معاینات مشاهده ای و لمسی کشف می شود که می تواند با سایر روش ها از جمله رادیوگرافی همراه شود .

پوسیدگی دندانی چگونه تعریف می شود ؟

پوسیدگی براساس علائم و نشانه های آن که وابسته به شدت آن است ارزیابی می شود. پیشرفت وابسته به زمان یک ضایعه از درجه ساب کلینیکال تا تخریب پیشرونده نسج سخت دندانی نشان می دهد.

حات گیج کننده assessment lesion ، caries diagnosis بکار برده می شوند کشف ضایعه (lesion detection) به معنای روشی است که برای تعیین وجود یا فقدان پوسیدگی ها بکار می رود اما ارزیابی پوسیدگی (caries diagnosis) به هدف تعیین خصوصیات یا علائم ضایعه پس از کشف آن می پردازد .در تشخیص پوسیدگی (caries diagnosis) باید ارزیابی تخصصی و جامع از تمام اطلاعات بیمار انجام شود . این به این معناست که تشخیص پوسیدگی هم شامل کشف ضایعه و هم ارزیابی شدت و میزان فعالیت آن است که تمام این اطلاعات برای طرح ریزی درمان مورد نیاز هستند .

بیشتر بدانید :

پوسیدگی های دندانی زودرس در کودکان

چالش های پیش روی دندانپزشکی کودکان در قرن 21

توصیه های دندانپزشک درباره مسواک زدن کودک

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال