اندازه گیری رشد جنین پیش از زایمان

دندانپزشک دکتر رکنی :

ارزیابی نمودار رشدی و تکامل دوران بلوغ در کودکان و نوجوانان جزء مهمی برای هر کلینیسین در ارزیابی وضعیت سلامت می باشد . شکوفایی و قد کشیدن مطلوب ، مطابق با استعداد خانوادگی تنها در محیط با وضعیت اجتماعی اقتصادی ،مراقبت سلامت و حمایت روانی اجتماعی مطلوب حاصل می گردد .بنابراین ، نقص در شکوفایی یا رشد می تواند اولین نشانه مشکل زمینه ای باشد که نیازمند توجه است ، در نتیجه توجه به دوران خاص رشد و تکامل در درمان کودکان به منظور حفظ این تعادل حساس ، ضروری می باشد .

اندازه گیری رشد پیش از زایمان

فرضیه اخیر رشد پیش از زایمان و پس از زایمان را پیشنهاد می کند که مراحل مشخص رشدی وجود داردکه باید به طور جداگانه در نظر گرفته شود .

رشد پیش از زایمان

رشد پیش از زایمان به 3 بخش 3 ماهه تقسیم می گردد.( باتوافق همگانی).سه ماهه اول با اندام زایی و تمایز بافتی مشخص می شود ، در حالی که سه ماهه دوم و سوم با رشد سریع و بلوغا جنین مشخص می گردد .رشد جنین می تواند توسط اولترا سونوگرافی در سه ماهه دوم و سوم رشدی ارزیابی گردد.محیط شکم ، محیط سر ، طول استخوان ران جنین می تواند اندازه گیری شود و توسط این پارامترها وزن جنین با استفاده از الگوریتم های مختلفی تخمین زده می شود. تخمین وزن جنین باید با مقادیر نرمال مرتبط باشد .بعضی از منحنی های مرجع رشد جنین براساس تولد نارس (زودهنگام) کودک است.بنابراین این منحنی ها تمایل دارند که وزن جنین نرمال حاصل از بارداری سالم را کمتر از حد تخمین بزنند . بطورجایگزین ،منحنی های مرجع براساس مطالعات اولتراسوند نوزادان نرمال و سالم وجود دارد و استفاده از آن ارجح است .براساس تغییراتی که برآورد زدن جنین طی زمان دارد ،جنین می تواند رشد نرمال جنینی یا محدودیت رشدی داخل رحمی (IUGR) داشته باشد.کودکانی که در پایان دوره (سن بارداری 42-37 هفته) متولد شوند، بالغ می باشند .کودکانی که قبل از هفته 37 بارداری متولد شوند ، نابالغا بوده و کودکان متول شده بعد از هفته 42 بارداری Postmature هستند . در زمان تولد ،وزن و قد اندازه گیری می شود و با مقادیر نرمال جهت تصحیح سن بارداری زمان تولد مقایسه می گردد.

اندازه گیری رشد جنین پیش از زایمان

براساس این مقایسه ها ، کودک تازه متول شده می تواند به عنوان مناسب برای سن بارداری (AGA) کوچک برای سن بارداری (SGA) یا بزرگ برای سن بارداری (LGA) طبقه بندی شود.جنین های (IUGR) که محدودیت رشدی داخل رحم دارند ، اغالب در زمان تولد کوچک می باشند اما ضرورتا اینگونه نیست .بنابراین نوزادان IUGR از آنچه از نظر ژنتیکی انتظار می رود ، سبک تر هستند اما این میزان در محدوده نرمال می باشد.بنابراین IUGR و SGA ماهیت همسانی نیستند با این وجود در مقالات این دو مفهوم به طور همسانی بکار میرود.سرعت قدکشیدن در رحم بیشتر از هر زمانی در طول زندگی است که باعث می شود طول متوسط در زمان تولد 52-50 سانتی متر و وزن زمان تولد 3/6-3/5 کیلوگرم بعد از 42-37 هفته بارداری گردد.بنابراین تعجب ندارد که اختلالات رشدی طی این مرحله می تواند اثرات طولانی مدتی روی رشد و سلامت در زندگی آتی فرد داشته باشد .درحالیکه در سه ماهه اول تمایز بافتی و شکل گیری اعضا اتفاق می افتد ، در سه ماهه دوم و بخصوص سه ماهه سوم افزایش طول و بعد از آن وزن به سرعت رخ خواهد داد. اندوکرینولوژی جنین و جفت بسیار پیچیده می باشد و هورمون هایی مانند انسولین ، لپتین ، هورمون رشدی جفت ، فاکتور رشدی شبه انسولین 2 -(IGF) و هورمون تیروئید تنها تعدادی از فاکتورهای رشدی است که در تنظیم رشد جنین دخیل هستند .

بیشتر بدانید:

دندانپزشکی بدون درد چیست ؟

پرکردن دندان با لیزر با دندانپزشک ترمیمی با لیزر

پزشک اطفال :ریزش آب دهان کودک

 

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال