انواع آنتی بیوتیک ها در دندانپزشکی ترمیمی

انواع آنتی بیوتیک هایی که در دندانپزشکی ترمیمی با لیزر استفاده می شوند. شامل پنی سیلین ها، کلیندامایسین، ماکرولیدها و سفالوسپورین ها هستند.

پنی سیلین ها یکی از آنتی بیوتیک هایی می باشد که شاید نظر یک دندانپزشک ترمیمی با لیزر باشد. آقای الکساندر فلمینگ در سال 1928 کشف کرد که کپک پنی سیلین، میکروارگانیسم های گرم مثبت را از بین می برد. این مشاهده تا دهه 1940 استفاده کلینیکی پیدا نکرد. در این سال ها بود که عصر آنتی بیوتیک آغاز شد.

پنی سیلین ها گروهی از آنتی بیوتیک ها هستند که در خواص فارماکولوژیک با هم تفاوت دارند. فعالیت آن ها در درجه اول علیه باکتری های گرم مثبت هوازی و غیر هوازی است. اما طیف پوششی آن ها می تواند تغییر کند. به عنوان یک گروه آن ها حساسیت زا ترین آنتی بیوتیک ها هستند و همه آن ها حساسیت متقاطع را نشان می دهند. پنی سیلین G پنی سیلین G نوع نخست در این گروه از آنتی بیوتیک ها بوده است و هنوز هم داروی انتخابی در بسیاری از عفونت ها می باشد.

طیف پوششی آن به طور عمده به ارگانیسم های گرم مثبت و کوکسی های گرم منفی محدود می شود. پنی سیلین G دو خاصیت نامطلوب دارد.

 

آنتی بیوتیک ها با نظر دندانپزشک اطفال

اول این که چون توسط اسید معده تخریب می شود جذب آن از راه خوراکی ناچیز است. پس باید به طریق داخل عضلانی یا داخل وریدی استفاده شود. دوم اینکه به راحتی توسط میکروارگانیسم های تولید کننده پنی سیلیناز تخریب می شوند. برای وسعت دادن به طیف مورد پوشش آن و غلبه کردن بر این معایب پنی سیلین های نیمه ساختگی تولید شده اند. پنی سیلین V مزین عمده پنی سیلین V آن است که در ph معده با ثبات و پایدار است که باعث می شود در مصرف خوراکی جذب بهتری داشته باشد. طیف پوششی آ ن مثل پنی سیلین G است با این تفاوت که روی نایسریاگنوره آ و برخی بی هوازی ها اثر کمتری دارد. این دارو نیز توسط پنی سیلیناز غیر فعال می شود. پنی سیلین V آنتی بیوتیک خوراکی اصلی برای درمان عفونت های دندانی به گفته دندانپزشک ترمیمی با لیزر می باشد.

مطالب مرتبط :

مواد ضد میکروبی در دندانپزشکی اطفال

پزشک اطفال و نسخه دارویی

عفونت‌ دندان‌ در کودکان خطرناک است

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال