اورژانس های دندانی از نظر دندانپزشک

اورژانس های دندانی از نظر دندانپزشک

زمانی که دندانم در اثر ضربه از دهانم خارج می شود چه کار کنم ؟
یک دندان از دست رفته دائمی را مرطوب نگه دارید . اگر می توانید تلاش کنید دندان را درحفره ی خود بدون لمس ریشه قرار دهید . اگر این کار امکان پذیر نیست دندان را بین لثه و گونه خود یا در شیر قرار دهید . مستقیما به مطب دندانپزشک بروید .

دندانپزشک اطفال درباره کاربرد لیزر اربیوم می گوید!

اگر دندانم ترک برداشت چه کنم ؟
برای یک دندان ترک برداشته ، فورا دهان را با آب گرم برای تمیز کردن ناحیه شست و شو دهید . کمپرس سرد روی صورت قرار دهید تا هر گونه تورم را کاهش دهید . دندانپزشکان را دراسرع وقت ببینید .

اگر زبان یا لبم را گاز گرفتم ، چه کنم ؟
اگر زبان یا لب خود را گاز گرفتید ، با ملایمت ناحیه را با آب تمیز کنید و یک کمپرس سرد قرار دهید . در اسرع وقت دندانپزشکان را ببینید یا به اورژانس محلی بروید .

چگونه دندان درد را درمان کنم ؟
برای دندان درد ، دهان را برای تمیز شدن با اب گرم بشویید . از نخ دندان برای خارج کردن غذاهای گیر افتاده بین دندانهایتان با ملایمت استفاده کنید . آسپرین روی دندان مورد نظر یا لثه آن قرا ندهید چرا که ممکن است بافت لثه را بسوزاند اگر درد باقی می ماند ، مقاومت می کند) با دندانپزشک تماس بگیرید .

چه کار کنم هنگامی که فکر می کنم فکم شکسته است ؟
اگر فکر می کنید فکتان شکسته است کمپرس سرد قرار دهید تا تورم را کنترل کنید . فورا به دندان پزشک یا اورژانس بیمارستان بروید .در صورت نیاز دندانپزشک ترمیمی با لیزر کار شما را آسان خواهد کرد.

چگونه یک شیء که در دهان یا دندانم گیر کرده را خارج کنم ؟
برای اشیایی که در دهان گیر کیرده اند سعی کنید با ملایمت با استفاده از نخ دندان آن را خارج کنید اما تلاش نکنید ان را با یک وسلیه تیز خارج کنید . فورا دندانپزشکتان را ملاقات یا به اورژانس بروید .

چطور می توانم از اسیب رسیدن به دندان اجتناب کنم ؟
تعدادی احتیاطات ساده وجود دارد که شما می توانید مد نظر قرار دهید تا از آسیب رسیدن به دندان جلوگیری کنید:

1- هنگام ورزش کردم یا فعالیتهای تفریحی از محافظ دهان ودندان استفاده کنید .

2- از جویدن یخ ، دانه های ذرت ، شکلات های سفت دوری کنید ، همه این مواد می توانند در دندان ترک ایجاد کنند .

3- هیچ وقت از دندانهایتان برای بریدن اشیاء استفاده نکنید

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال