بخیه زدن با نظر پزشک اطفال

بخیه زدن با نظر پزشک اطفال

دندانپزشک اطفال خوب در تهران و یا پزشک اطفال می گوید ممکن است برای بسیاری از شما پیش آمده باشد که دست خود را بریده باشید یا اینکه به خاطر برخورد با جایی دست و یا جای دیگر از بدنتان آسیب دیده باشد و زخم شده باشد، که در صورت عمیق بودن زخم، به نزد پزشک رفته و بخیه می زنید.

اما طبق گفته پزشک اطفال و یا دندانپزشک اطفال خوب در تهران باید گفت که بعضی از زخم ها هم سطحی هستند و شاید نیازی به بخیه زدن نداشته باشند. اما شرایطی پیش می آید که بعضی اوقات کودکتان دچار چنین حادثه ای می شود و شما را نگران می کند که آیا لازم است قسمت آسیب دیده را بخیه بزنید یا اینکه نیازی ندارد و به خاطر سطحی بودن خود زخم بهبود پیدا می کند.

در ادامه پزشک اطفال و یا دندانپزشک اطفال خوب، دکتر رکنی به شما توصیه هایی می کند که امیدواریم مفید واقع شود.

سوال والدین درباره بخیه زدن از پزشک اطفال می تواند این باشد که پسر من دستش را بریده است، اما نمی دانم که آیا نیاز به بخیه زدن هست یا خیر. چه کار باید بکنم؟

در پاسخ، پزشک اطفال و یا دندانپزشک اطفال خوب در تهران می گوید که در صورت داشتن زخم های زیر در اسرع وقت کودکتان را پیش یک ارائه دهنده پزشکی ببرید تا مورد بررسی قرار گیرد :

  • یک زخم که به خودی خود بسته نشده باشد.
  • یک زخم که نیاز به 5 دقیقه فشار مستقیم برای جلوگیری از خونریزی داشته باشد.
  • یک زخم که برش آن بیشتر یک و نیم اینچ باشد.

برخی از زخم ها ممکن است به بخیه، نوار، و یا برخی دیگر از روش های بخیه زدن نیاز داشته باشد. این ها نیاز دارند تا در صورت ممکن هرچه زودتر اعمال شوند؛ معمولا در فاصله 6 ساعت آسیب دیدگی. به موقع و درست تمیز کردن، که به دنبال آن بسته شدن یک زخم باز است، احتمال خطر عفونت را کاهش می دهد. این نیز به زخم کمک می کند تا سریعتر التیام یابد و شانس این جایش بماند هم کاهش می یابد.

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال