برداشت ضایعات و انجام بیوپسی

برداشت ضایعات و انجام بیوپسی
کاربرد لیزر روشی عالی برای برداشت ضایعات بافت نرم است. ضایعات برداشته شده را باید برای تشخیص دقیق به آزمایشگاه پاتولوژی ارسال نمود. تذکر به پاتولوژیست که ضایعه با لیزر برداشته شده لازم است. معمولا برداشت ضایعات نیازمند بی حسی موضعی است اما به ندرت نیازی به بخیه زدن می باشد. خونریزی حداقل است و ناراحتی پس از عمل وجود نداشته یا اندک خواهد بود. برای ضایعاتت رنگدانه دار و پر عروق، کاربرد لیزرهای آرگون، دیود، و Nd:YAG موثر است، در حالی که برداشت ضایعات فاقد رنگدانه با لیزر اربیوم و CO2 راحت تر خواهد بود چرا که جذب این طول موج ها در آب صورت می گیرد.

برداشت ضایعات و انجام بیوپسی

درمان مشکلات بافت اطراف تاج دندان های در حال رویش
وقوع ناراحتی، تورم، بی قراری، یا عفونت در بافت رویی دندان مولر اول در حال رویش برای کودکان غریب نیست. نوجوانان و جوانان این مشکلات را در زمان رویش دندان های دیگر تجربه می کنند. برای تراش بافت درگیر و آشکار کردن تاج کلینیکی می توان از تاباندن نور لیزر، بدون تماس با بافت و بی حسی استفاده نمود.

اثر لیزر بر بافت سخت
توانایی لیزر در برداشت ایمن و موثر پوسیدگی به خوبی نشان داده شده است. برای برداشت لایه سطحی و رنگدانه دار پوسیدگی، لیزر Nd:YAG و برای پوسیدگی های عمیق مینا و عاج، لیزر اربیوم توصیه می شود. با استفاده از لیزر احتمال شکستگی های ریز که پس از کاربرد فرزهای معمولی رخ می دهد از بین خواهد رفت و دیگر نیازی به بی حسی موضعی برای کارهای ترمیمی نخواهد بود. اگر از لیزر اربیوم برای برداشت پوسیدگی های دندانی استفاده می شود. میزان راحتی بیمار بستگی به دندانپزشک و تجربیات قبلی خود بیمار دارد. مهمترین اصل استفاده از پایین ترین حد قدرت لیزر است، توان بیشتر باعث انجام درمان بهتر نمی گردد. توانایی انرژی لیزر در برداشت پوسیدگی به چند عامل بستگی دارد : میزان آب و فلوراید موجود در بافت هدف، تنظیم قدرت لیزر، تناوب و طول مدت هر تناوب، جهت پخش آب برای خنک کردن محل، جنس نوک هندپیس و شکل و قطر آن و کاربرد ساکشن مناسب برای حذف آب و ذرات تراشیده شده از آن جمله است. بر اساس دستورالعمل های کنترل عفونت، ایزوله کردن کوادرانت مورد نظر با استفاده از رابردم صورت می گیرد.

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال