بریدگی لب

 بریدگی لب

کمک های اولیه برای گزش یا بریدگی لب و یا زبان کودک

پزشک اطفال در این مطلب به بررسی بریدگی لب و یا گزیدگی زبان کودکان پرداخته است و راه حلی را جهت حل این مسئله پرداخته است.

برای اینکه در این باره اطلاعات لازم را به دست آورید و اینکه از انجام یکسری اقدامات در هنگام بریدگی لب و زبان کودک آشنا شوید، به مطلب زیر توجه کرده و آن را دنبال کنید.

پزشک اطفال می گوید که یک کودک ممکن است دچار بریدگی لب یا گزیدگی زبان شود. در مواقعی که در حال غذا خوردن یا در حال سقوط هستند. حتی بریدگی های کوچکی بر روی لب یا زبان می تواند مقدار زیادی از خونریزی را ایجاد کند.
 
بریدگی لب

بریدگی لب


چه چیزهایی را باید پدر و مادر در هنگام بریدگی لب کودک و و یا گزیدگی لب کودک انجام دهند و یا اینکه مراقب آن باشند:

1. دستکش های پزشکی در صورت موجود بودن بپوشید.
2. آیا کودک دهان خود را با آب به طوری که محل آسیب می توان شناسایی.
3. با تکه ای گاز استریل و یا پارچه ای تمیز روی محل خونریزی را فشار دهید.
4. در ناحیه ای که لب صدمه دیده است و یا اینکه تورم پیدا کرده است، می توانید کمپرس سرد قرار دهید تا از شدت تورم کم کنید.
5. هم چنین در صورت رخ دادن چنین اتفاقاتی، که لب کودک بریده می شود و یا اینکه زبانش آسیب می بیند، باید آن ناحیه را با توجه به شدت جراحت بخیه زد. در صورت خونریزی و مشاهده چنین اتفاقی حتما به پزشک مراجعه کنید و کودک خود را نزد او  ببرید.

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال