بهداشت دهان از تولد تا بلوغ

امروزه اهمیت نیاز در حقوق کودکان، در قرارداد ملل متحد درباره حقوق کودکان منعکس شده است. این سند برای تمامی افرادی که با کودکان سروکار دارند از جمله دندانپزشک های اطفال، مهم و قابل توجه است.

همان طور که اشاره شد مراقبت های دندانی کودکان، بر کودکانی که در سنین مدرسه بودند متمرکز بود و اغلب به کشیدن دندان های پوسیده و ترمیم دندان های دائمی محدود می شد. این تمرکز، دلیل عقلانی نداشت اما فقط به این دلیل بود که کودکان در مدرسه به راحتی قابل دسترسی بودند.

این فلسفه همچنان در برخی کشورها شایع است، در حالی که دندان های درمان نشده و عدم انجام مراقبت های لازم در کودکان پیش دبستانی، ممکن است مشکلات دندانی و دردهای شدید را در پی داشته باشد.

بهداشت دهان و دندان از تولد تا بلوغ

براساس مراقبت های بهداشت دهان در کودکان که به عنوان یک تلاش مستمر برای ایجاد بهداشت مناسب از تولد تا 18 سالگی انجام می شود، در زیر مشاهده میشود :

“تعریف سازمان بهداشت جهانی از بهداشت عمومی و تعریفی مشابه از بهداشت دهان :

بهداشت عمومی : حالتی از سلامتی کامل جسمی، روحی و اجتماعی ـ نه فقط فقدان بیماری یا معلولیت

بهداشت دهان : حالتی از ساختار دهان و دندان سالم و یا عملکرد صحیح و همچنین فقدان ترس و اضطراب از مشکلات دندانی “

تعریف WHO از سلامت، براین نکته تاکید دارد که سلامت نمی تواند از تجربیات شخصی هر فرد جدا باشد. به عبارت دیگر تعریف دقیق سلامتی، باید هم جنبه های فیزیکی و هم جنبه های غیر فیزیکی را شامل شود. از آنجایی که هر دندانپزشک اطفال خوب این توصیه را دارد که بهداشت دهان و دندان، باید جزیی از بهداشت عمومی به حساب بیاید. توصیف بهداشت دهان و دندان نه تنها باید وجود دندان های سالم و ساختمان های دهانی را در برگیرد، بلکه باید شامل نبود مشکلات دندانی نیز بشود. این موضوع با اخیر که در مورد ارتباط بین وضعیت بهداشت دهان و دندان بیماران با کیفیت زندگی آن ها انجام شد، مرتبط است. روش هایی برای اندازه گیری کیفیت زندگی وابسته به وضعیت بهداشت دهان در کودکان در دسترس است و مشخص شده است که مواردی نظیر پوسیدگی های زودرس در کودکان، کیفیت زندگی را کاهش می دهد. هم چنین مشخص شده است کودکانی که مشکلات دندانی شدید دارند، پس از درمان تحت بیهوشی، کیفیت زندگی وابسته به بهداشت در آن ها افزایش می یابد.

از موارد بسیار مهمی که باید توجه داشت این است که کودکان، بالغین کوچک نیستند. به منظور برخورداری کودکان و نوجوانان از مراقبت های با کیفیت بالا در مورد بهداشت دهان، امروزه بر دیدگاه شایستگی کودکان تاکید می شود.

پزشکان اطفال و یا دندانپزشک های اطفال باید توجه داشته باشند که کودکان، بزرگسالان با جثه کوچک نیستند و در مواجهه با کودکان احتیاج به نوعی مهارت خاص است.

  • کودکان در موارد متفاوتی از بزرگسالان متمایزند :

کودکان در حال رشد و نمو هستند : 1. فیزیکی 2. روحی 3. اجتماعی

بهداشت دهان، از جمله طرز برخورد با مسائل مرتبط با بهداشت دهان در کودکی و نوجوانی شکل می گیرد.

موقعیت کودکان با موقعیت بزرگسالان متفاوت است :

1. آنها تحت حضانت و وابسته به بزرگسالان هستند 2. آنها قادر به پیش بینی عواقب تصمیمات و رفتارشان نیستند.

  • مهارت مواجهه با کودکان، مشخصات زیر را دارد :

1.بینش خاص بر بهداشت دهان و دندان کودک و نوجوان

2.توانایی ارتباط موثر با کودکان، نوجوانان و والدینشان

3.طرز برخورد مثبت و حرفه ای با کودکان، نوجوان و والدینشان

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال