به گفته دندانپزشک اطفال؛ علت رویش زودهنگام دندان ها چیست؟

طبق گفته دندانپزشک، وقوع دندان های ناتال و نئوناتال در 50 سندرم مختلف نشان داده شده است. از این سندرم ها، تقریبا 10 سندرم با اختلال کروموزومی همراه است، مانند تریزومی 13. از جمله این سندروم ها، سندرم هالرمن اشتریف و سندرم Ellis-van Creveld  می باشد.

به گفته دندانپزشک اطفال؛ علت رویش زودهنگام دندان ها چیست؟

تاخیر در رویش دندان ها به گفته دندانپزشک اطفال

به طور کلی، کودکان مبتلا به بیماری های مزمن تاخیر در تکامل فیزیکی و دندانی نشان می دهند و در نتیجه تاخیر در رویش دندان دارند. چندین بیماری، شامل بیش از 150 سندرم مختلف، تاخیر در رویش دندان نشان می دهند.

بیماری غدد درون ریز و اختلالات کروموزومی طبق نظر دندانپزشک اطفال چیست؟

بیماری غدد درون ریز مانند کم کاری غده هیپوفیز، هیپوتیروئیدیسم وهیپوپاراتیروئیدیسم اغلب منجر به تاخیر در رویش دندان های شیری و دائمی می شود. بسیاری از اختلالات کروموزومی، شامل تریزومی 21 (سندرم داون) با تاخیر در رویش دندان همراه است.

سندرم ها

بسیاری از سندرم ها و به خصوص آن هایی که شامل دیسپلازی اسکلتی همراه با متابولیسم استخوانی مختل شده هستند، به شدت تاخیر یا توقف رویش دندان را نشان می دهند. در ادامه چندین مثال مرتبط ارائه خواهد شد.

افراد مبتلا به دیسپلازی کلئیدوکرانیال (CCD) به وسیله قامت کوتاه، آپلازی یا هیپوپلازی استخوان ترقوه و اختلالات شدید در استخوانی شدن جمجمه مشخص می شوند. در این بیماران اغلب تعداد زیادی دندان اضافی در سطح اکلوزال دندان های دائمی نرمال قرار دارند. رویش دندان در دوره دندانی شیری و دائمی با تاخیر همراه است ولی این تاخیر در دندان های دائمی شدیدتر است و اغلب همراه با توقف با رویش و باقی ماندن دندان های اضافی و نرمال در فک می باشد. اختلالات در رویش دندان یا بیماری اسکلتی که همراه با تمایز نامطلوب استئوبلاست، استئوکلاست و ادنتوکلاست بوده و وجود دندان های اضافی مرتبط است. بنابراین، حتی در نواحی که دندان های اضافی وجود ندارد، ریزیش دندان های شیری و رویش دندان های دائمی می تواند در نهایت به تاخیر بیافتد یا متوقف شود. بنابراین کودکان مبتلا به CCD باید در رابطه با اختلالات رویش دندان، و دیگر ناهنجاری های دندان، از اوایل کودکی کنترل شوند و درمان هرچه سریعتر طرح ریزی شود.

افراد مبتلا به سندرم تریکو ـ دنتو ـ اسئوس (TDO) با اختلالات در تکامل مو، دندان ها و استخوان ها مشخص می شوند. بیماران قد طبیعی دارند ولی اسکلت شامل اسکلت کرانیوفاسیال متراکم بوده و اختلال در ریمودلینگ استخوانی همراه با کاهش فعالیت استئوکلاستی دیده می شود. رویش دندان در هر دو سری دندانی به تاخیر می افتد ولی این تاخیر در دندان های دائمی شدیدتر است تا جایی که ممکن است توقف رویش منجر به عدم رویش چندین دندان دائمی شود. علت مشکلات رویشی به کاهش فعالیت استئوکلاستی مربوط می شود. بنابراین کودکان مبتلا به TDO باید در مورد اختلالات رویش دندان، و دیگر ناهنجاری های دندانی از اوایل کودکی کنترل شوند و هرچه سریعتر درمان انجام شود.

افراد مبتلا به Pycnodysostosis با قامت کوتاه مشخص می شوند که ناشی از کوتاهی اندام های انتهایی می باشد. اسکلت، شامل اسکلت کرانیوفاسیال توسط استئوپتروز همراه با افزایش شکستگی استخوان مشخص می شود. افزایش تراکم استخوان فکین همراه با کراودینگ قابل ملاحظه منجر به رویش تاخیری در هر دو سری دندانی می شود اما این تاخیر در دندان های دائمی بیشتر است. بنابراین دندان های دائمی ممکن است توقف رویش دندان ها و چندین ناهنجاری دندانی دیگر را نشان می دهند. این کودکان باید در رابطه با اختلالات رویش دندان از اوایل کودکی کنترل شده و درمان هرچه سریعتر انجام شود.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال