تاثیر رفتار و سلامت و بهداشت دهان و دندان

تاثیر رفتار و سلامت و بهداشت دهان و دندان

طبق پیشنهاد دندانپزشک اطفال خوب در تهران، دکتر رکنی، مقاله ای را در خدمت شما می گذاریم. طبق گفته های این دندانپزشک اطفال خوب، این مقاله جهت آشنایی شما از تاثیر رفتار و سلامت و بهداشت دهان و دندان می باشد.

بهداشت وسلامت دهان و دندان

سلامت و بهداشت دهان و دندان فرد به شدت تحت تاثیر رفتار فرد قرار می گیرد که این رفتارها از طریق آموزش ارتقا می یابند. آموزش سلامت دهان و دندان رکن اساسی و جدایی ناپذیر تمام خدمات سلامت دهان و دندان می باشد. مطالعات اتولوژیک نشان می دهد که بیماری های پریودنتال و پوسیدگی دندان مانند چاقی، استرس، بیماری های قلبی و عروقی در رده بیماری های رفتاری تلقی می گردند که شیوه زندگی افراد آن ها را متاثر می سازند.

برای ایجاد و تغییرات و اصلاح دائمی رفتار نیاز به برنامه ریزی دقیق آموزشی و مشاوره متخصصین علوم رفتاری، علوم اجتماعی و سلامت دهان و دندان دارد. رویکرد معمول کاهش بروز بیماری های دهان از طریق آ»وزش براین اساس می باشد که تغییر در آگاهی و شناخت و نگرش نشانه اثربخشی برنامه های آموزشی می باشد. براساس تعریف Who هدف اولیه آموزش سلامت ترغیب و تحریک افراد در عمل به رفتارهای سالم و پایدار و استفاده مطلوب از خدمات سلامت و تصمیم گیری فردی و جمعی برای بهبود وضعیت سلامت از طریق فعالیت های فردی و تغییرات شرایط محیطی می باشد.

روش های متنوعی برای اجرای آموزش برنامه های سلامت دهان و دندان به صورت رسمی و غیر رسمی مانند سخنرانی، پوستر و پمفلت، تبلیغات سمعی و بصری، مجلات و کتاب و فیلم های آموزشی به کار می روند.

منبع : مقاله تحقیقی، نویسندگان : دکتر سید ابراهیم جباری فر، دکتر فائزه اسلامی پور، دکتر ناصر کاویانی، دکتر سید عزت اله موسوی فر، دکتر برومند سی سخت نژاد

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال