ترغیب کودکان به رفتن نزد پزشک اطفال

ترغیب کودکان به رفتن نزد پزشک اطفال

دندانپزشک اطفال خوب، دکتر رکنی، در این پست راهکارهایی را برای ترغیب کودکانتان جهت رفتن پیش پزشک اطفال معرفی می کند.

670px-Get-Your-Child-to-Like-Going-to-the-Doctor-Step-1

  • بعضی کتب کودکان می باشد که درباره اینکه چگونه کودکمان را نزد پزشک اطفال ببریم است، که ما را مطمئن از این می سازد که هیچ چیز برای نگرانی نیست، اما به راه بسیار کودکانه و مهربان!

670px-Get-Your-Child-to-Like-Going-to-the-Doctor-Step-2

  • برای کودکتان یک مجموعه وسایل پزشکی بگیرید. می توانید اینها را در بیشتر فروشگاه های اسباب بازی پیدا کنید، که شامل گوشی، دماسنج و قیچی و دیگر چیزها هستند. کودکتان را تشویق به بازی با آن ها کنید و تظاهر کنید که او دکتر است. بهشان اجازه دهید شما را معاینه کنند. و هم چنین می توانند با عروسک هایشان یا دیگر اسباب بازی هایشان بازی کنند.

670px-Get-Your-Child-to-Like-Going-to-the-Doctor-Step-3

  • حس این تجربه را برای آن ها ملموس تر کنید مثلا با بردن آن ها به نزد دکتر، البته اگر خودتان برای یک چکاپ می روید. زمانی را انتخاب کنید که آن ها نیاز به معاینه نداشته باشند، و به کودکتان نشان دهید که هیچ چیز بدی وجود ندارد.

670px-Get-Your-Child-to-Like-Going-to-the-Doctor-Step-4

  • به کودکتان قول یک چیز کوچک بدهید اگر رفتار خوبی داشتند. اسباب بازی های کوچک یا شیرینی و شکلات به آن ها پیشنهاد دهید. سپس کودکتان کم کم به این ایده که پیش دکتر برود علاقمند خواهد شد.

z

  • آرام مطمئن باشید. فرزندتان برای نشانه هایی از موقعیت به شما نگاه می کند. اگر شما نگران، مضطرب و یا ترسیده باشید ممکن است باعث تشدید این احساسات در فرزندتان گردد. حتی اگر کودکتان قبلا رفتار بدی در مطب پزشک اطفال نشان داده است، باز هم نگران نباشید که این دفعه همه چیز خوب پیش خواهد رفت. 

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال