تست شنوایی نزد پزشک اطفال

تست شنوایی نزد پزشک اطفال

پزشک اطفال درباره تست شنوایی در این مطلب توضیح داده است و اینکه تست شنوایی به چه مفهومی می باشد.

طبق گفته های پزشک اطفال، پیش می آید که یکسری از نوزادان در ماه های اول نشان نمی دهند که شنوایی شان به چه صورت می باشد و بعد از ماه ها شنوایی آن ها نشان می دهد.  به همین منظور در ادامه مطلب درباه این که تست شنوایی در چه زمانی صورت گیرد را توضیح داده ایم؛ زیرا با این حساب ماه های اول زندگی نوزاد جز مهم ترین ماه زندگی اش می باشد، به دلیل اینکه ممکن است بسیاری از بیماری ها و یا موارد دیگر در این ماه مشخص شود.

توسط پزشک اطفال جهت اطلاع از این قضیه که جمع آوری شده است، به ادامه مطلب رفته و از این مطلب استفاده لازم را ببرید.

تست شنوایی

در بسیاری از موارد ممکن است پیش آمده باشد که والدین کودک نگران شنوایی کودک خود باشند. در این موقعیت ها بهتر است که والدین فرزند خود را برای تست شنوایی نزد پزشک اطفال ببرند. حال در این جا سوالی مطرح می شود که چرا نوزادان نیاز به غربالگری و یا تست شنوایی دارند؟

هر چند بسیاری از نوزادان به طور معمول می توانند بشنوند، اما از بین 1000 نوزاد 2 یا 3 نوزاد هم درجه شنوایی شان پایین است.

بدون تست شنوایی نوازادان، می تواند سخت باشد که تشخیص داد که نوزاد شنوایش کم است مخصوصا در ماه های اول و مهم و یا سال های اول زندگی نوزاد.

تقریبا نیمی از کودکان با شنوایی کم هیچ عامل خطری برای آن ها ندارد.

hearing-tests

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال