تشخیص و معاینه دندانپزشک اطفال در آسیب های تروماتیک

آسیب های ترماتیک؛ معاینه، تشخیص و درمان فوری

کاملا مشخص شده است که بیشترین صدمات دندانی در کودکان اتفاق می افتد. به گفته دندانپزشک اطفال، در یک مطالعه در کشور سوئد 83 درصد از افرادی که دچار ترومای دندانی حاد شده بودند، جوانتر از 20 سال بودند. صدمات به دندان های شیری یا دائمی، طبق نظر دندانپزشک اطفال در دندانپزشکی بدون بیهوشی، می تواند شدیدتر ظاهر شود. به خصوص که همراه با تروما به بافت های ساپورت کننده باشد. این حالت باعث اضطراب کودکان و والدین آن ها می شود. این نکته مهم است که دندانپزشک و دیگر اعضای گروه دندانپزشکی برای مواجهه با بسیاری از مشکلات پیچیده، سخت و مهیج در رابطه با فوریت های دندانپزشکی به خوبی آماده باشند.

تشخیص و معاینه دندانپزشک اطفال در آسیب های تروماتیک

اپیدمیولوژی از دیدگاه دندانپزشک اطفال

یک مطالعه در دانمارک نشان داد که 30 درصد از کودکان در دوره دندانی شیری و 22 درصد در دوره دندانی دائمی دچار صدمات دندانی تروماتیک شدند. وقوع صدمات در دندان های شیری از یک سالگی افزایش می یابد و بیشترین تروماها کودکان کوچکتر از 4 سال را درگیر می کند. در دوره دندانی دائمی کودک در بین سنین 8 تا 10 سالگی بیشتر مستعد حادثه است. معلوم شده است که پسران اغلب دوبار بیشتر از دختران دچار صدمات به دندان های دائمی شده اند. حتی در کودکان پیش دبستانی، تروما در پسران پر شمارتر از موارد مذکور در دختران گزارش داده شده است. صدمات دندانی معمولا یک یا دو دندان قدامی، به خصوص انسیزورهای میانی فک بالا را تحت تاثیر قرار می دهد.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال