تقسیم بندی مواد ضد میکروبی طبق طریقه عمل

مواد ضد میکروبی ، همانطور که دندانپزشک ترمیمی با لیزر اشاره کرد، طبق هدف میکروبی تقسیم بندی شدند. اما طبق طریقه عمل هم می توان چنین تقسیم بندی را انجام داد. به این شرح که برا اساس روش یا جایگاه عملشان تقسیم بندی می شوند. روش های معمول عمل مواد ضد میکروبی شامل موارد زیر می باشند :

  1. مهار سنتز دیواره باکتری، ساختاری که برای بقا باکتری لازم است
  2. مهار سنتز پروتئین، طبق یکی از چند مرحله ممکن
  3. تداخل با متابولیسم اسید فولیک و بدین طریق مهار رشد باکتری
  4. تداخل با نفوذپذیری غشای سلول
  5. مهار سنتز اسید نوکلئیک
  6. مهار آنزیم های توپوایزومراز باکتری
  7. مهار سیتوکروم p-450 استرول

آنتی بیوتیک ها با نظر دندانپزشک اطفال

از طریق این مکانیسم ها، مواد ضد میکروبی اثرات سمی خود را که به طور انتخابی با چرخه زندگی میکروارگانیسم تداخل دارد، اعمال می کنند  در حالی که حداقل تغییرات مشخص در سلول های میزبان به وجود می آید. آنتی بیوتیک های باکتریوسیدال در مقابل آنتی بیوتیک های باکتریواستاتیک آنتی بیوتیک ها می توانند تحت عنوان باکتریسیدال و باکترواستاتیک نیز طبقه بندی شوند. آنتی بیوتیک های باکتریوسید، موجب مرگ حقیقی میکروارگانیسم ها می شوند، در حالی که مواد ضد میکروبی باکتریواستاتیک رشد و تکثیر باکتری را مهار می کنند و برای حذف میکروارگانیسم ها نیاز به مکانیسم های دفاع طبیعی میزبان دارند(سیستم ایمنی). یک آنتی بیوتیک ممکن است برای برخی پاتوژن ها باکتریوسید اما برای برخی دیگر باکتریواستاتیک باشد یا فعالیت آن ممکن است وابسته به غلظتش باشد. در اکثر اوقات عوامل باکتریوسیدال ارجع هستند. مواد باکتریواستاتیک نباید در بیماران با نقص سیستم ایمنی مصرف شوند زیرا در این بیماران سیستم ایمنی معیوب شاید قادر به حذف کردن میکروارگانیسم های تضعیف شده نباشد.

مطالب مرتبط :

نکاتی برای مراقبت از دندان کودکان توسط دندانپزشک

زخم دهان کودک بعد از درمان دندانپزشک

تب کودک پس از واکسن زدن را مهار کنید

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال