توصیه های دندانپزشک اطفال در مورد پستانک

توصیه های دندانپزشک اطفال در مورد پستانک

بسیاری از پدر و مادرها نگران استفاده ی پستانک توسط اطفالشان می باشند. این نگرانی بجاست و لازم است والدین سن مجاز استفاده از پستانک را بدانند.

کاربرد طولانی پستانک باعث ایجاد تغییر در موقعیت فک پایین اطفال می شود و باز نگه داشتن زیاد دهان می تواند الگوی رویش دندان ها را مورد تغییر قرار دهد. استفاده از پستانک باعث جلوگیری از رویش دندان های جلویی و ایجاد فاصله در بین دندان های بالا و پایین می شود. این مشکل اغلب در سن 3 تا 6 سالگی بروز خواهد کرد و در برخی موارد با مکیدن انگشت این عادت ادامه پیدا خواهد کرد و سبب می شود والدین با دردسر مواجه شوند  .

اگر این عادت بتواند قبل از 6 سالگی و قبل از رویش دندان های دایمی ترک شود، دندان های دایمی جلویی رویش خواهند کرد و فضایی که ممکن بود باز بماند به طور خود به خود بسته می شود.

برای ترک دادن کودکان از این عادات راهکارهای متفاوتی پیشنهاد شده است که بهترین آن مراجعه به دندانپزشک اطفال و استفاده از مشاوره های آنهاست که در بعضی مواقع استفاده از دستگاه های خاص برای جلوگیری از مکیدن انگشت بنا به تجویز دندانپزشک مناسب می باشد.

این نگرانی ها در سن 12 سالگی که کلیه ی دندان ها تبدیل به دندان دایمی شده اند برطرف خواهد شد.

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال