توضیحات دندانپزشک در مورد اثر لیزر بر بهبود دندان

بر طبق گفته های دندانپزشک می خواهیم اثر لیزر را بر بهبود دندان بررسی کنیم. سیستم های دیجیتال برای تراش دندان و حذف پوسیدگی کاملاً کنترل می شوند. تراش دندان و تماس فرز با دندان می تواند سبب ایجاد ترک های ریزی بر روی بافت دندان شده و با گذشت زمان اثرات سوء خود را نشان می دهد.

توضیحات دندانپزشک در مورد اثر لیزر بر بهبود دندان

در این صورت طبق گفته ی دندانپزشک در حال حاضر دو سیستم پیشرفته جهت تراش دندان طراحی شده است:

سیستم میکروموتور (توربین تراش دندان توسط نیروی برق حرکت می کند)

سیستم لیزر

در سیستم های قدیمی ابزار تراش دندان با نیروهای هوا به کار می افتادند (پنوماتیک). در آن شرایط عملاً کنترلی بر سرعت و تورک (Torque) فرز تراش دندان وجود نداشت. در سیستم میکروموتور می توان سرعت و تورک فرز را برای انجام درمان های مختلف از قبیل تراش دندان، حذف پوسیدگی، تراش مینا، تراش عاج و حتی پالیش (صیقلی نمودن) دندان احتصاصی تنظیم نمود و درمان مورد نظر را با حداکثر احتیاط انجام داد. حتی فرزهایی که جهت استفاده در سیستم دیجیتال طراحی شده اند، با فرزهای عادی متفاوت بوده، سرعت و تورک آن ها تعریف شده است. بنابراین استفاده از ابزار مناسب با سرعت و کنترل دقیق سبب ایجاد حداقل درد هنگام درمان و حداقل حساسیت پس از درمان می شود. بر طبق گفته ی دندانپزشک لازم است گفته شود که لیزر Er Cr YSGG نیز یکی از آخرین دستاوردهای تکنولوژی است که تراش بافت دندان و حذف پوسیدگی با حداکثر ظرافت انجام شده و ایمن ترین روش حذف پوسیدگی است. کنترل سیستم لیزر نیز کاملاً با کمک ابزار دیجیتال انجام می شود.

منبع: مجله پیام سلامتی

مطالب مرتبط:

فاصله بین دندان های کودکان از دید دندان‌پزشک اطفال

توضیخات دندانپزشک اطفال برای سیلانت تراپی کودکان

 

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال