تکامل ذهنی

تکامل ذهنی

پزشک اطفال در رابطه با تکامل ذهنی این گونه شرح می دهد که حرکاتی در بدن نمایش دهد و یا اینکه دستش را به سمت دهانش ببرد، ممکن است نمونه ای از تکامل ذهنی نوزاد باشد.

تکامل ذهنی : ماه اول

پزشک اطفال درباره تکامل ذهنی توضیح خواهد داد و این سوال را مطرح می کند:

ـــ چه چیزهایی نوزاد در ماه اول زندگی اش از لحاظ تکامل ذهنی به دست می آورد؟

طبق گفته پزشک اطفال، در ابتدا، ممکن است به نظر برسد که کودک شما هیچ کاری نمی کند؛ اما خوردن، خوابیدن، گریه کردن، و پوشک و این طور مسائل را در نوزادتان بررسی و چک کنید. در پایان ماه اول، متوجه این خواهید بود که بسیار هشدار تر و پاسخگو می شود. به تدریج او به شروع به حرکت بدن خود می کند و هموارتر و با هماهنگی بسیار بیشتری به خصوص با گرفتن دست در دهانش، انجام می دهد. شما متوجه خواهید شد که زمانی که شما صحبت می کنید، تمام مدت به شما گوش فرا می دهد. ساعت تان را به عنوان نشانه ای نگه دارید، و با حرکت دادن آن گاهی اوقات بدن خود را حرکت می دهد و برای پاسخ به شما و یا جلب توجه شما این کار را تکرار می کند.

در اینجا برخی از مسائل دیگر را نیز به دنبال دارند.

تکامل ذهنی

تکامل ذهنی

تکامل در حرکات نوزاد :

1. باعث تشنج، یا لرزش در  اثر کشش بازو شود.
2.
دست در محدوده وسیعی از چشم ها و دهان گرفته می شود.
3.
حرکت دادن سر از سمتی به سمت دیگر زمانی که روی شکمش قرار دارد.
4.
در صورتی که حواستان نباشد سر نوزاد به سمت عقب ممکن است برگردد.
5. انگشتان را محکم در دست نگه می دارد.

6.
حرکات انعکاسی قوی.

تکامل در بخش دیداری و شنیداری نوزاد :

1. به 8 تا 12 اینچ دورتر نگاه می کند. (20.3-30.4 سانتی متر)
2.
چشم به صورت سرگردان و موقتا در عرض را نگاه می کند.
3.
الگوهای سیاه و سفید و یا با کنتراست بالا را ترجیح می دهد.
4. 
چهره انسان به تمام الگوهای دیگر ترجیح داده می شود.
5.
شنوایی به طور کامل.
6.
برخی صداها را به خوبی می شناسد.
7. 
ممکن است به سمت صداهای آشنا برگردد.

تکامل در حس بویایی :

1. ترجیح بوی شیرین
2.
اجتناب از بوی تلخ یا اسیدی
3.
عطر و بوی شیر مادر خودش را به خوبی می شناسد.
4. به حرکات
خشن و ناگهانی عادت نداشته و  دوست ندارد.

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال