تکنولوژی های جدید دندانپزشکی چیست؟

تکنولوژی های جدید در دندانپزشکی

این مطلب طبق گفته های دندانپزشک اطفال خوب، دکتر رکنی، در این پست قرار گفته است. که این اطلاعات توسط این دندانپزشک اطفال خوب در تهران جمع آوری شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

 computer-controlled-injections-wand

کامپیوتر کنترل کننده تزریقات

WAND یک کامپیوتر کننده تزریقات در دندانپزشکی می باشد. بعضی از بیماران بدنشان را با دیدن سوزن منقبض می کنند. اکثر این تزریقات به خاطر سوزن دردناک نیستند. با این دستگاه مقدار مایعی که تزریق می شود توسط یک کامپیوتر کنترل می شود. این به این معناست که این تضمین می کند که مایع تزریق آرام آرام و با راحتی به بدن وارد شود.

prophyjet

دستگاه Prophy Jet

برای بهداشت دهان و دندانتان باید از یک Prophy Jet استفاده کنید تا دندان هایتان را تمیز کند. این دستگاه از ترکیب آب و جوش شیرین می باشد که به آرامی لکه ها و خرده های غذا را از دندانتان پاک می کند.

Power Bleaching

این رویه طراحی شده است تا رنگ دندان هایتان را روشن کند. زمانی که ساخت آن کامل شود، به دندان هایتان یا لثه هایتان آسیب نخواهد رساند.

 

 

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال