تکنیکهای ترمیم دندان از دیدگاه دندانپزشک اطفال

دندانپزشک اطفال در حوزه دندانپزشکی اطفال بدون بیهوشی با معرفی تکنیک های ادهزیو، اینطور بیان می کند که دقت برای تهیه حفره به صورتی که گیرماده ترمیمی را هم فراهم نماید ، البته نسبت به روشهای قبلی که در پست هایپیش برای شما توضیح داده شد نیاز کمتری به آن است .

طی آماده سازی دندان برای مواد ترمیمی چسبنده مثل GIC و کامپوزیت یا کامپومرها عمل کننده باید ابتدا بافت پوسیده نرم و فعال را بردارد و در مرحله دوم مینای حمایت نشده ضعیف را از لبه های حفره بردارد. شایع ترین تکنیک های آماده سازی حفره در دندان های شیری در بیماران بین 3 تا 6 سال به کار می روند. تهیه حفرات کلاس یک و دو در مولرها و حفرات کلاس سه در دندان های اینسایزوروکانین است.

مواد ترمیمی در دندانپزشکی اطفال بدون درد

میزان گسترش حفره برای ضایعات کلاس در یک سطح اکلوزالی مولرهای شیری را وسعت ضایعه تعیین می کند. ورود به داخل مینا بافر زروند الماسی ریز(ISO#014) یا فرز استیل (ISO#009) و با هندپیس با سرعت بالا انجام می گیرد و سپس عاج نرم پوسیده با فرزی با سرعت پایین به سایز ISO#014 تا ISO#021 برداشته می شود. مینای سالم تنها تا جایی برداشته می شود که دسترسی برای عاج پوسیده فراهم گردد. هنگام پر کردن حفره، ماده چسبنده باید تمامی قسمت های فیشورها را در برگیرد همانطور که در ترمیم های پیشگیرانه انجام می گیرد(بعدا آورده می شود).

در حفرات کلاس II کوچک که نقطه تماس تا حدودی توسط بافت سالم دندانی حفظ شده است ترجیحا گلاس آینومرهای مدیفاید شده (RMGIC) باید استفاده گردند. ورود به مینا از نزدیکی کرست مارجینال با فرز الماسی کوچک (ISO#014) و با سرعت بالا انجام می گیرد. عرض حفره با یک فرز روند با سرعت پایین در سایزهای ISO#014  تا ISO#021 افزایش می یابد. سمان گلاس آینومر تقریبا شکننده بوده و زاویه حفره با سطح باید به صورت ایده آل حدود 90 درجه باشد.

حفرات بزرگ پروگزیمالی که در آن ها نقطه تماس کاملا از دست رفته است باید ترجیحا با کامپومر یا کامپوزیت ترمیم گردند چون این مواد دارای مقاومت بالاتری در برابر نیروهای جویدن هستند.

حتی وقتی مواد چسبنده استفاده می شوند تعبیه بعضی از عوامل گیرمکانیکی در حفرات دندانی دندان های شیری توصیه می شوند. این به دلیل گزارش هایی است که شایع ترین عامل شکست ترمیم های کامپومری و مواد گلاس آینومری سرمت را از دست رفتن گیر معرفی نموده اند. دستورالعمل کارخانه سازنده باید برای دستیابی به حداکثر چسبندگی به ساختمان دندانی رعایت شود.

مراحل اسیداچ و باندینگ مینا و عاج به نظر می رسد هر دو، در صورت استفاده از کامپومر و کامپوزیت، مفید و بی خطر هستند.

حفرات کلاس 3 در دندان های کانین و اینسایزورها معمولا از سمت باکال و با استفاده از یک فرز رورند برای ورود و برداشت پوسیدگی ها تهیه می شوند. یک فرز الماسی روند با سرعت بالا هم می تواند برای دستیابی به ضایعه پوسیدگی استفاده شود. دیواره های حفره اتمام می گردند و سایز و وسعت پوسیدگی ها، حدود خارجی حفره را مشخص می کنند.

 

مطالب مرتبط :

ریسک پوسیدگی در دندانپزشکی بدون درد

فلوراید عاملی موثر در جلوگیری از پوسیدگی دندان

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال