جراحی فک و صورت با لیزر

دندانپزشک ترمیمی با لیزر درباره لیزرهای مورد استفاده در جراحی فک و صورت چه می گوید؟

با توجه به نظر دندانپزشک ترمیمی با لیزر طول موج های متفاوتی از لیزر را می توان در جراحی فک و صورت مورد استفاده قرار داد. با توجه به خصوصیات طول موج های گوناگون، فرد می تواند یک لیزر حاص را برای هدف درمانی مورد نظر خود انتخاب نماید.

لیزر Co2با تمایل زیادی که به بافت های نرم حاوی آب دارد، کاربرد زیادی در جراحی فک وصورت یافته است. لیزر CO2 برای اکثر جراحی های بافت نرم در داخل و دهان ایده آل است. انرژی جذب شده باعث تبخیر مایعات داخل و خارج سلولی می شود و عروق خونی 500 میکرونی یا کوچک تر نیز به شکل خود بخود بسته می شوند. در دهه 1980 با معرفی فناوری لوله های انعطاف پذیر هادی انرژی،کار با این نوع راحت تر گردید به گونه ای که امکان انتقال اشعه تا نزدیک بافت و دید بهتر روی محل جراحی فراهم آمد.این روش جایگزین بازوهای لولادار قبلی شد و تمام حفره دهان را در دسترس جراح قرار داد.

جراحی فک و صورت با لیزر

لیزرCO2 تنها نوع لیزری است که کاربرد روزافزونی در جراحی فک و صورت دارد. اما لیزرهای دیگر را نیز در موارد خاص می توان استفاده نمود. لیزر :YAG Nd که دارای خصوصیاتی متفاوت از لیزر CO2 است،از ماده فعال کریستالی مرکب از یوتریوم، آلومینیوم گارنتهمراه با یون های نیودمیوم تولید می شود. طول موج nm1064این نوع لیزر در نزدیکی طیف مادون قرمز قرار داشته و حداقل جذب در بافت سطحی را دارد، لذا نفوذ نسجی آن حداکثر است که می تواند در انعقاد بافتی موثر باشد و عروقی با قطر nm3-2 ببندد. لیزر YAN:Ndبه شکل تناوبیfree-runningبا فیبر نوری استفاده می شود. از آن جا که دوره هر پالس کوتاهتر از زمان لازم برای تحریک فعالی الیاف عصبی است، در اکثر مواقع نیازی به انجام بی حسی نخواهد بود. کاربرد لیزر YAN: Nd نسبت به تیغ جراحی با حداقل خونریزی و بدون نیاز به بی حسی انجام پذیر است. هر چند،برای بیمار در صورت نیاز به برداشت حجم از بافت کمک از بی حسی لازم آید.لیزر Nd : YAG را می توان به شکل تماس با بافت برای برش و خارج کردن آن یا با فاصله از بافت برای انعقاد و کنترل خونریزی به کار بست. خصوصیات این نوع لیزر باعث کاربرد متنوع آن در زمینه های زیر شده است : انعقاد ضایعات آنژیوماتوز، هموساتاژ ناهنجاری های خونی، جراحی های آرتریوسکوپی ضایعات مفصل گیجگاهی فکی، رزکسیون بافت های عروقی به همراه لیزر CO2 و کنترل درد و ناراحتی نئوپلاسم های پیشرفته.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال