حرفهای دندانپزشک درباره دندانهای شیری

دندانپزشک درباره دندانهای شیری چه می گوید ؟

دندان‌های شیری اولین دندان های کودک شامل ۲۰ دندان هستند که به‌تدریج دندان‌های دائمی جانشین آنها می‌شود.

دندانهای شیری ۲۰ عدد است یعنی کودک در هر فک ده دندان دارد و این ده دندان در دو نیمه راست و چپ به صورت قرینه قرار دارد. نام این پنج دندان از خط وسط به طرف عقب عبارتند از :

دندان پیش میانی

دندان پیش طرفی 

دندان نیش

دندان آسیای اول

دندان آسیای دوم

مراقبت از دندانهای شیری اهمیت زیادی دارد زیرا دندان‌های شیری علاوه بر وظایف معمولی یک دندان (جویدن ، تکلم ، حفظ شکل و زیبائی چهره) وظیفه خاصی دارند که این وظیفه حفظ فضای لازم برای رویش دندانهای دائمی است .عدم توجه به دندانهای شیری از طرف بعضی از والدین به دلیل این باور غلط که دندانهای دائمی جایگزین خواهند شد و خرابی دندانهای شیری زیاد اهمیت ندارد،باعث رویش نابجا یا عدم رویش دندانهای دائمی کودک خواهد شد. مراقبت هرچه بیشتر از آنها عمر و سلامت دندانهای دائمی را بیشتر می کند.

بنابراین مراجعه به دندانپزشک و مراقبت از دندانهای فرزندتان را با توجه به راهنمایی های او جدی بگیرید تا با روش های جدید مثل دندانپزشکی بدون درد یا دندانپزشک ترمیمی با لیزر مشکل دندان کودک سریعا حل شود . نگران بیهوشی و عوارض آن برای فرزندتان نیز نباشید زیرا دکتر رکنی از خدمات دندانپزشکی اطفال بدون بیهوشی استفاده می کند ، و فرزند شما دچار هیچگونه عوارضی نخواهد شد.

حرفهای دندانپزشک درباره دندانهای شیری

حرفهای دندانپزشک درباره دندانهای شیری

علل نیفتادن دندان های شیری چیست ؟

-کج بودن مسیر رویش دندان دائمی زیر دندان شیری

-نبودن دندان دائمی به طور مادرزادی

-گیر کردن دندان شیری بین دندان های دائمی

 

 

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال