خبری جدید از دندانپزشک اطفال خوب

خبری جدید از دندانپزشک اطفال خوب

در این پست طبق گفته های دندانپزشک اطفال خوب، دکتر رکنی می خواهیم بیمارستانی را به شما معرفی کنیم که با تم کیتی ساخته و طراحی شده است. طبق عنوان که گفتیم خبری جدید از دندانپزشک اطفال خوب داریم، شما را به خواندن ادامه  مطلب و دیدن تصاویر مربوطه دعوت می کنیم.

خبری جدید از دندانپزشک اطفال خوب

خبری جدید از دندانپزشک اطفال خوب1

در ادامه گفته هایمان خبری جدید از دندانپزشک اطفال خوب به بررسی این خبر می پردازیم که در زیر توضیح داده شده است.

آیا مایلید نوزادتان را در بیمارستان Hello Kitty به دنیا آورید؟

بیشتر از 50 سال است که عروسک کیتی مردم را در کل دنیا خوشحال کرده است. در تایوان، این عروسک به درد زایمان و کمتر حس کردن این درد کمک می کند.

یک بیمارستان کیتی که کاملا با زمینه شخصیت کیتی طراحی شده است. وارد اتاقتان که می شوید لباس شما و نوزادتان کامل کیتی است و حتی پتوی روی شما یا نوزادتان هم کیتی است. حتی مبل راحتی با طرح کیتی می باشد.

پرستارتان لباس کیتی به تن دارد، و زمانی که سخت ترین قسمت کار یعنی به دنیا آوردن نوزاد انجام می شود، نوزادتان با پتوی کیتی در آغوش پرستار به کنار شما آورده می شود. که رنگ آبی برای نوزادان پسر و رنگ صورتی برای دختران است.

سازندگان آن امیدوارند که شما مادران با دیدن کیتی احساس آرامش و امنیت پیدا کنید. مطئمنا لحظات بسیار شادی در این بیمارستان خواهید داشت.

خبری جدید از دندانپزشک اطفال خوب

خبری جدید از دندانپزشک اطفال خوب 2

 

 

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال