داروی خانگی برای درمان سریع آفت دهان در کودکان

داروی خانگی برای درمان سریع آفت دهان در کودکان

خاصیت سماق در ممانعت از ترکیب گلوکز با مولوکول‌های پروتین‌های حیاتی بدن باعث شده تا این گیاه از بیماریهای دهان و دندان در بیماریها ی دیابتی پیش‌گیری خواهد کرد. 

سماق لثه را تقویت و از خون‌ریزی معده جلوگیری می‌کند، برای دندان درد مفید است، اشتها را تحریک می‌کند. 

قرار دادن سماق بر روی دهان و دندان می‌تواند از بیماری‌های عفونی دهان پیشگیری کند، جوشانده سماق نیز برای زخم دهان و تقویت لثه‌ها تاثیر گذار است. 

برای آفت‌ دهان سماق را به صورت جوشانده دم کرده، سپس به کمک پنبه آن را به صورت موضعی بر روی محل زخم در دهان قرار داده و مدتی به همان صورت در دهان نگه دارید.

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال